tisdag 20 oktober 2020

Den onda cirkeln

 Hejsan. Mitt namn är Jonathan, jag är 32 år och jag har inget arbete. Jag har ett helt okey CV men ingen arbetslivserfarenhet det senaste året. Detta beror delvis på att jag har en diagnos - Aspergers Syndrom - som gör att det är olämpligt att jag arbetar mer än 75%. Det innebär att en läkare har bedömt att jag har en permanent nedsatt arbetsförmåga på 25%. Hänger ni med än så länge? Nu ska vi ut på en resa förstår ni. 

Vi börjar hos Försäkringskasssan. Jag begär sjukersättning då jag har nedsatt arbetsförmåga på 25% som inte är troligt att jag får tillbaka under min livstid. En läkare har skrivit under intyget, en ansökan är inskickad. Försäkringskassan anser att det inte är omöjligt för mig att få jobb och bifaller därför inte ansökan. Utan ansökan kan jag heller inte få bostadstillägg vilket vore verkligen hjälpsamt i sammanhanget.  Överklagan väljer de att ignorera helt. 

Vi går vidare till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlinen kan med begränsade resurser inte hitta något annat än Samhall och Praktik åt mig. Samhall vore mycket olämplig arbetsplats för mig av flera skäl och praktik ger inget betalt. Men jag får en praktik jag trivs med - efter att jag hittat den själv. Praktikplatsen har pga COVID-19 inget ekonomiskt utrymme öht att anställa en ny person, ens med lönebidrag. 

Vi går vidare till Socialkontoret i Lidingö Stad. Jag begär försörjningsstöd då min familj betalar nästan allt mitt uppehälle och jag vill inte placera dem i den situationen. Lidingö Stad påstår sig ha läst igenom en lunta med 100 papper (med den information de begärt) på en eftermiddag, begär in fler uppgifter på Torsdagen och skickar ett fullständigt avslag på fredagen; dvs innan jag ens fått besked om att de vill ha in fler uppgifter. Ett av skälen till avslaget är att de anser att jag kan få ut pengar från Försäkringskassan.Ett annat är att jag äger 10% av en Bostadsrätt vilket jag måste göra för att få bo där. Ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten.

Flytta har jag försökt göra i ett och ett halvt år nu. När jag äntligen hamnade etta på en bostad så fick jag inte hyra där eftersom jag inte har tillräcklig inkomst, detta trots att jag kunde erbjuda borgenärer och trots att bolaget ifråga tillhörde allmännyttan.

Således anser alla delar att "någon annan" ska sköta det hela. Försäkringskassan anser att jobbet finns. Arbetsförmedlingen kan inte hitta någon som vill betala för att få jobbet utfört. Socialkontoret tycker att det är Försäkringskassans ärende. Och så går vi runt runt runt tills jag blir fullständigt galen.

Nästa person som säger "det är för lätt att få bidrag i det här landet" riskerar en jävla smäll på käften.