lördag 28 mars 2020

100 Bilder från 10 år på Skansen

Då Skansen just nu inte är i den bästa av ekonomiska situationer så är dessa bilder fria för användning under CC0 Licens under förutsättning att de används för att beskriva Skansens verksamhet eller gestalta varför Skansen är en naturlig del av Stockholm. Det innebär att ni får dela dem på egna flöden utan byline, utan kostnad förutsatt att syftet är enligt ovanstående.