torsdag 1 september 2016

En kommentar om Spridningskollen.se & Gothia Law

Detta är en allmän varning om bolaget Gothia Law och deras initiativ Spridningskollen.se. Detta bolag ämnar skicka ut fakturor där de anklagar folk för att ha illegalt fildelat en film vid ett visst tillfälle. Samtidigt så far de med en hel del osanning gällande deras metoder.

Spridningskollen arbetar på så vis att de medelst programvara hittar någon som fildelar en film, sedan kollar de med ISP vem som ägde den adressen vid ett visst tillfälle (oftast utan att gå till Domstol, de flesta internetoperatörer är väldigt fria med din privata information). När detta då är "fastställt" så kommer de gissa att personen som står på abonnemanget är personen som har fildelat och därmed skicka en faktura på 2000 kr - ett belopp som de enligt egen uppgift avser höja ganska brant.

Trots att jag skriver faktura så är det INTE vad de skickar ut. De säger själva att brevet är "en erbjudan om en förlikning" och den som inte betalar hamnar i rättegång vilket är "betydligt mer kostsamt för alla inblandade". Det är således exakt samma sorts hot som många bluffbolag använder sig av när man te x får fakturor för tjänster man inte beställt - nämligen att det bara ska vara att betala för att få problemet ur vägen - men där andra bluffmakare väljer att hota med betalningsanmärkning, kronofogden och inkasso så väljer dessa att hota med domstol. Det är säkert ett effektivt hot men det är också ett dubbeleggat svärd. Det sista Gotha Law vill ha är en civilrättslig tvist där det bevisas att en person bakom en IP Adress inte är samma person som begått en handling. I utlandet behandlas detta faktum redan som den självklarhet det är.


Spridningskollen har på sin hemsida (som är lite svår att komma åt just nu) en guide för vanliga frågor. Jag tänkte gå igenom de mest uppenbara felaktigheterna - ni vet, de där man tycker att ett gäng jurister faktiskt borde känna till.

 • Spridningskollen säger:
  Därefter stämmer vi av med internetleverantören vem som haft IP-adressen vid tillfället för fildelningen och skickar ett brev med krav om ersättning till denna person.

Det är en ren omöjlighet för dem att se vilken person som haft en viss IP Adress vid ett tillfälle. De kan möjligtvis kontrollera vilken abonnent som har haft IP Adressen - om din internetoperatör väljer att lämna ut uppgiften till ett privat vinstdrivande bolag - men de kan inte bevisa något. Personen som äger abonnemanget behöver inte vara samma person som fildelat filmen och personen som äger abonnemanget har ingen som helst skyldighet att peka ut någon annan för brottet.

Vedervärdigt nog säger de också som svar på en annan fråga att föräldrar är skyldiga att betala för vad deras barn kan ha gjort vilket jag mycket starkt tvivlar på är sant. Ett barn - under 15 år - är inte straffmyndig och kan inte dömas till ens böter. Således kan inte föräldrarna tvingas betala eftersom det hela inte ens är en rättslig påföljd.

Även om de tekniskt sett skulle kunna klara av allt ovanstående så är bevis med IP Adresser absurt enkla att förfalska. Du kan göra det själv med Bevismaskinen på bara några sekunder!

 • Spridningskollen säger:
  Eftersom det ofta finns möjlighet för rättighetsinnehavare att själva agera tycker inte vi att det är nödvändigt att alltid belasta systemet och göra en polisanmälan

Detta är en ren lögn. De har försökt i nästan ett årtionde att få rättssamhället att bry sig om de här frågorna vilket de dessutom har gjort - dock inte i den takt som de velat. Problemet är att de där har varit tvungen att bevisa personernas skuld vilket i enskilda fildelningsfall varit mycket svårt, framför allt om personen inte erkänner. Att skicka krav på att folk ska betala är betydligt mindre rättssäkert och dessutom tillkommer skrämselfaktorn för risken att bli stämda i domstol. Det är precis vad de litar på. De vill att folk betalar - inte att man tänker till, protesterar eller på annat sätt stör deras värdefulla tid med att bestrida bluffakturorna.

 • Spridningskollen säger:
  MÅSTE JAG BETALA ERSÄTTNINGEN? Ja, enligt upphovsrättslagen ska den som olagligt sprider filmer eller TV-serier ersätta rättighetsinnehavaren för den skada som det medfört.

Nej, det måste du inte. Du kan bestrida räkningen. Risken finns då att de stämmer dig civilrättsligt men som jag redan påpekat är detta inte något de egentligen vill göra. Det finns för mycket fall som talar för att en IP Adress inte är samma sak som en person och de vill under inga omständigheter få ett svenskt praxis i saken. Detta alternativ är givetvis en kalkylerad risk. De kan bestämma sig för att du inte är värd besväret. De kan också ta dig till domstol men där är de mycket sårbara för att de inte kan peka ut vem som faktiskt begått handlingen. Du som ägare av abonnemanget är inte ansvarig för vad andra gjort med det.

 • Spridningskollen säger:
  Om du betalar ersättningen har rättighetsinnehavaren inga ytterligare krav mot dig gällande delningen av filmen eller TV-serien.

Det har du enbart deras ord på men att betala är i det här fallet att anse som ett erkännande av skuld. Det är inte troligt att de skickar dig ett underskrivet kontrakt om du skulle betala eller ens ett kvitto. Rent tekniskt kan de kräva dig på pengar och ändå dra dig inför domstol. Det finns inget i rådande lagstiftning som hindrar detta.

 • Spridningskollen säger:
  Om du inte betalar skadeståndskravet kan rättighetsinnehavaren vidta rättsliga åtgärder för att få ersättning för sitt verk, vilket kan medföra ytterligare kostnader för dig.

De vill inte att du ska välja det här valet, därav hotet om ytterligare kostnader. Vad de dock inte tar med är att det lika gärna är dem som kan drabbas av de ytterligare kostnaderna då förlorarna i ett fall ofta får betala motpartens advokatkostnader, en rent ut sagt barbarisk sed som vi borde göra oss av med. Det sagt så kan detta även innebära att de får betala dina kostnader samt möjligen eventuella krav du har på dem. Civilrättsliga fall är till för att avgöra vem som har rätt och det finns ingen åklagare eller försvarsadvokat. Dessvärre gör det också processen mindre rättssäker vilket är precis vad bluffmakarna vill.

Om ni är observanta så kanske ni nu inser att jag konsekvent kallar Spridningskollen och deras initiativtagare för bluffmakare? Det är inte en tillfällighet.

För det första är det väldigt likt flera metoder som används för att lura folk på pengar; du har begått ett brott och nu ska du betala. Liknande fall har funnits i flera år med mjukvara som låser din dator efter att man hittat "barnporr" varpå man måste antingen formatera om allt eller betala för att datorn ska låsas upp. Den som betalar blir givetvis mål för fler attacker och vi kan anta att Gothia Law kommer följa den trenden för att försöka säkra en stadig inkomst.

För det andra så brukar nyheter av det här slaget nästan alltid göra att deras kollegor - som inte skickar ut pressmeddelanden - gnuggar händerna. Nu kan de skapa nästan identiska brevpapper och börja skicka ut sina egna kravbrev; folk som läst eller googlar kommer då antagligen inte misstänka att något är lurt utan helt enkelt betala - vilket är precis vad Spridningskollen och Gothia Law också vill att du ska göra. Faktum är att vi i det här stadiet enbart har deras ord på att de har upphovsmännens tillåtelse att agera på det här sättet men traditionellt föredrar dessa att inte smutsa ner sina varumärken genom att vara alltför synliga.

För det tredje så använder sig det hela av en absurd aura av omvänd bevisbörda. Istället för när Polisen utreder ett brott så ska du helt plötsligt bevisa att du är oskyldig och eftersom din motpart har pengar att tjäna kommer de knappast bry sig om protester. Fundamentet för ett modernt rättssamhälle är att man är oskyldig till motsatsen är bevisad och att skicka bluffakturor på det här sättet är ungefär som att få böter innan du ens blivit kallad till förhör. Som ni kanske redan vet har jag redan varit i en liknande situation där viljan att kräva på pengar tog överhanden och det kostade en jurist ansiktet då misstagets triviala natur hade upptäckts om man öht tittat på dokumenten.

Det är viktigt att ni kontaktar er ISP och förklarar att ni inte accepterar att era uppgifter lämnas ut, det är viktigt att ni skriver till Spridningskollen och förklarar att ni inte gillar deras verksamhet, det är viktigt att om ni får ett krav från dem polisanmäler detta. Oavsett hur ni väljer att fortgå med kravet - Polisanmäl - och betala inte utan att protestera och påpeka att en IP Adress inte kan bindas till en person oavsett hur mycket de hävdar motsatsen.

Oavsett vad man tycker om fildelning så är det inte logiskt att släppa den här sortens verksamheter lös på samhället och de bolag som anlitar Spridningskollen borde göra bäst i att fortsätta uppmuntra företag som Spotify, Netflix och liknande. För piratkriget vanns av Mediabolagen - inte för att de fakturerade utan för att de hittade tekniska lösningar som gav folk vad de ville ha för en rimlig kostnad. Det är den vägen man måste fortsätta på om man på allvar vill bekväma Piratkopiering och inte att skicka rättsosäkra bluffakturor på högst tveksamma grunder.

19 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra sammanfattning! Smutsiga kräk är de på Gothia Law, hoppas ingen går på deras bluff

Jonas sa...

Spontan fråga: blir det förenklat tvistemål om ett sånt här fall går till domstol eller kommer deras krav vara högre än 22000kr (ett halvt prisbasbelopp).

Anonym sa...

Bra sammanfattning, tack för informationen och förtydligandet.

Unknown sa...

Tack en bra sammanfattning//Kan inte någon kunnig person skriva ett bra bestridande
så dom personer som blivit drabbade lätt bestrida anklagelsen,..

Måns sa...

Jag undrar hur mycket ISP:er själva kan kringgå ipred-lagen, som väl, om jag förstått det rätt, faktiskt kräver att operatören lämnar ut privata kunduppgifter till tredje part om det är misstänkt rättighetsbrott?

Anonym sa...

En sak som går att göra är att göra en så kallad fastställelsetalan. Det normala är att om du får ett sådant brev och bestrider det, så är det upp till Spridningskollen att stämma dig eller låta bli. Du kan dock ta det till domstol själv i en fastställelsetalan. Du stämmer dem helt enkelt för att få ett domslut som säger att du inte är skyldig något. Anledningen till att detta går är att det kan vara väldigt besvärligt att ha en sådan sak hängande över sig.

Anonym sa...

Om man känner sig orolig så tycker jag att man ska begära ett register utdrag från spridningskollen. Enligt personuppgiftslagen (26 §) har du rätt att få veta om en myndighet
eller ett företag behandlar uppgifter om dig och vad som i så fall finns
registrerat.

Anonym sa...

En fastställelsetalan får bara gälla rättsförhållanden, inte sakförhållanden, som är fallet här.

Anonym sa...

En ytterligare konstighet i detta är ju det faktum att företaget lägger ut on "olistad" video på Youtube. Detta, samtidigt som de säger sig jobba förebyggande med riktade information utskick... Verkar för min del som om dom gärna skulle vilja ligga under radarn ett tag till.

Anonym sa...

Hur är det egentligen med upphovsrättsinnehavare som själva delar, eller till och med lägger upp sitt eget material, på fildelningssajter? Detta gör de i "brottsprovokationssyfte" enligt dom själva, vilket ju egentligen är ett helt irrelevant skäl eftersom de inte är poliser utan ägare av material. Som privatperson eller företag har man inga lagliga privilegier att agera i brottsprovokationssyfte.

Bör inte detta betraktas som att dom de facto avsagt sig sina rättigheter om de själva laddar upp, alltså tillgängliggör sitt material för gratis nedladdning? Om vi tänker att de som skapat filmen är de som fortfarande äger upphovsrätten. Man kan jämföra med en ICA-handlare som blivit utsatt för stöld, om han/hon sonika väljer att ställa ut pallar med frukt på gatan och skriker åt alla att "ta för er" kan han väl orimligen få gripa någon för snatteri - även om de som tog frukten är de som tidigare snattat. Jag har svårt att tänka mig att det finns något i avtalsrätten som säger att man retroaktivt får säga att något inte alls var gratis, utan att det fanns en massa förbehåll som man borde insett eller att den ena parten hade ett annat syfte med att något framstod som gratis. Vad jag vet tolkas detta till kundens fördel - framställs något som gratis så är det också det.

En bättre jämförelse är väl en författare som lägger upp sin bok i sin helhet på en webbplats. Behöver väl inte ens stå att det är gratis att ladda ned. Bara handlingen i sig omöjliggör väl för författaren att sedan komma och säga att det "bara var vissa som fick ladda ned" eller att författaren ville "avslöja" vilka nedladdarna var.
Eller vi kan tänka oss en biograf som öppnar alla dörrar till salongerna och sätter upp en skylt "gratis inträde", inte heller där kan de gripa någon eller kräva böter, även om de officiellt fortfarande haft biobiljettsförsäljning i kassorna.

Jag tycker verkligen att man borde försöka stämma upphovsrättsinnehavare som enligt dom själva "provocerar fram upphovsrättsbrott", vilket ju låter som en motsägelse då man som sagt inte kan provocera fram ett egendomsbrott om man ger bort något. Eftersom de omöjligen kan kontrollera antalet kopior som skapas av att ladda upp något, samt att det egentligen är obegränsat antal människor som kan ladda ned så har de ju effektivt avsagt sig upphovsrätt (huruvida de får göra det så är en annan fråga gentemot de som de ska företräda, men det är inte något för den som laddar ned behöver ens bry sig om, precis som med frukten, eftersom det inte är den som äter frukten som har avtalet med Chiquita, det är ICA-handlaren. Hoppas det finns någon juridiskt kunnig som kan svara på detta.

Anonym här ovan låter kunnig.......

Anonym sa...

"Ett barn - under 15 år - är inte straffmyndig och kan inte dömas till ens böter."

Gothia Law hotar med skadeståndskrav och inte böter (böter är straff som endast staten kan utkräva och inte privata aktörer) så kan mycket väl en 10-åring dömas till att betala då det inte finns någon åldersgräns för detta.

Anonym sa...

Även om man har loggat ett IP nummer som varit aktivt i en Bittorrent session finns det inget som säger att en hel fil(t.ex en film) delats då allting hackas upp i mindre bitar. Ponera att man påbörjat att ladda ner en film men ångrar sig inom kort och avbryter, har man då haft oturen att blivit skannad på sitt IP nummer så tycker Spridningskollen att man ar varit med och delat en film trotts att man kanske endast varit ansvarig för någon tusendel av filmen. Känns väldigt luddigt det här och är tydlig skrämmsel propaganda.

Anonym sa...

Anynym1: Är du säker på det där med sakförhållande? Du har ju fått en faktura. Det borde väl vara rätt så lätt att helt enkelt bara vilja ha fastställt att du inte är skyldig att betala den? Det är ett rättsförhållande.

Anonym2: Tvärtom. Polisen får inte pyssla med brottsprovokation. Privatpersoner får det.

Att jag tillgängliggör material betyder inte att jag ger tillstånd att sprida materialet vidare på samma sätt. Du kan alltså inte klämma åt någon för att de laddar ner från dig, utan för att de sprider det vidare.

Anonym sa...

Snäälla, snälla, snälla: IP-adresser är ett ord. IP är inte ett adjektiv.

Anonym sa...

Tipsar om Bahnhofs initiativ:
http://spridningskollen.org/

Magnus sa...

Om man får en faktura på 2.000 SEK och man bestrider den, så måste det ju vara svårt att hävda att man skall betala något mer än de 2.000 SEK + eventuella advokatkostnader om man förlorar. Jag kan ju inte skicka ut en faktura på 100 SEK och sedan kräva att någon betalar in 100.000 SEK bara för att jag råkade vinna i domstolen att jag skulle betala fakturan, kostnaden måste ju vara på samma summa.

Magnus sa...

brottsprovokations är olagligt i Sverige, men vi har fri bevisbörda. Så att åker du fast vid brottsprovokation så kan de bevisen användas emot dig, men du kan i din tur anmäla personen som genomförde brottsprovokationen...

Unknown sa...

Nej. De behöver, så vitt jag förstår, inte ha originalfakturan (som inte ens är en faktura) som grund för stämningen. De kan välja att stämma på precis vilket belopp som helst.

Anonym sa...

har dom laglig rätt att dra fakturan vidare till inkasso och sen vidarre till kronkalle?
viktig fråga när man bestrider.