måndag 1 juni 2015

Att kontrollera kontrollanterna.

Det är egentligen ingenting ovanligt det som hänt i Göteborg. Låt de orden sjunka in ett slag innan du fortsätter läsa. Det är inte ovanligt. Det är inte ovanligt att biljettkontrollanter handgripligen släpar folk av ett transportmedel. Jag skulle våga säga att det sker dagligen men om inte det åtminstone flera gånger i veckan.

Den här gången var målet en busschaufför, en yrkeskår som åtminstone får anses har en neutral inställning till kontrollanterna. Och då tar det hus i helvete. Det hade det antagligen gjort i alla fall - tack vare mobilkamerans dominerande ställning i samhället idag så är det svårare och svårare för kontrollanterna att komma undan med sina brott. Du kanske reagerar på mitt användande av ordet brott? Tillåt mig utveckla. Den genomsnittliga kontrollanten har inte mer rättigheter än du och jag. De får inte hålla fast någon, de får inte ta ifrån en person deras egendom och de får inte skada en annan person. Detta är tre gärningar som de trots detta väldigt gärna tar till trots att de inte får. De kallar det Envarsgripande, oftast med det luddiga tillägget "våld mot tjänsteman" eller "bedrägligt beteende". Mer vanligt är att de - som har hänt mig två gånger trots giltigt färdbevis - stjäl en persons privata egendom; oftast legitimation - och vägrar lämna tillbaka innan en böteslapp skrevs på. Detta är stöld och egenmäktigt förfarande; alternativt utpressning.

Detta har hittills aldrig prövats i domstol men i ett uppmärksammat civilrättsligt mål i Stockholm så gjorde Securitas upp i rättssalen och utbetalade ett skadestånd. Efter en mycket snabb förhandling så började Securitas förhandla om storleken på skadeståndet. Den enda slutsats jag kan dra av detta är att Securitas vet att deras agerande är felaktigt. Och vet dom om det så vet de andra bolagen om det också. SL vet. Västtrafik vet. De säger annat i media, men de vet att vad kontrollanterna gör åt dem är brottsligt. Det är den logiska slutsatsen.

Kanske därför som Stockholms kontrollanter ett tag efter Securitas lämnade uppdraget faktiskt skötte sig. De var artiga, de kontrollerade biljetterna som de skulle och använde väktare eller ordningsvakter när de behövde kvarhålla någon. Allt inom lagens ramar. Allt för att inte reta upp en befolkning som redan haft nog av Securitas.

Problemet är att SL uppenbarligen inte är nöjda med att deras kontrollanter agerar inom lagens ramar. De vill återigen strama om biljettkontrollen och använda skarpare metoder, främst i fattiga förorter. Jag antar att man på det viset sniffar ett enkelt byte. I Göteborg så kommer man inte undan oavsett vem man är tydligen och Västtrafiks ohyggliga track record på området får en att inse att de vill att folk ska vara rädda för deras kontrollanter. Hade man velat ha ett annat utfall så hade man sett till att avskeda brottslingar och arbeta med sin PR. Nu gömmer man sig istället bakom "utredningar" och "samtal." De som drabbas hamnar i samma situation som jag - om de har tur. De sitter med minnena av att ha utsatts för en brottslig handling och undrar varför de ansvariga inte bryr sig och varför Polisen rutinmässigt lägger ner anmälningarna.

Har du otur är det du själv som åker dit - oavsett om du har giltig biljett eller ej. För det är det som Göteborgsfallet bevisar klart och tydligt. De normala polisanmälningarna har skickats åt båda hållen och det är rimligt att tro att Västtrafik i det här fallet kommer försöka beskydda båda sina anställda. Busschaffören kommer således antagligen att inte få någon som helst rättslig kompensation för det han utsatts för och då har han ändå - som jag redan skrivit - antagligen tur.

Jag förstår att kontrollanter aldrig kommer vara populära. Man råkar alltid ut för dem vid något tillfälle eller ett annat och de kan fördröja dig eller om du saknar biljett ge dig en fet böteslapp. Hur man agerar då är viktigt därför att upplever dem dig som stökig så kan de tillkalla väktare eller ordningsvakt vilka ha befogenheter att hålla kvar dig på plats eller hålla fast dig. Problemet är att deras toleransnivå verkar ligga någonstans precis över att kyssa deras fötter. Allt som inte är det föranleder deras brottsliga handlingar. Är det kontrollanternas fel? Nej och Ja. De gör som de har blivit utbildade och får med en blink och en nickning godkännande från sina chefer genom att de aldrig tar konsekvenserna av sina handlingar.

Och ja. Det är deras fel. Det är deras plikt som människor att protestera när deras chefer vill att de ska bryta mot lagen. Det är deras plikt att behandla människor med respekt. Det är deras plikt att inte begå brottsliga handlingar. Det är deras plikt att sköta sitt jobb inom de ramar som de har att röra sig inom. Individen måste ta sitt ansvar för sitt agerande. Det är faktiskt så enkelt.