onsdag 28 augusti 2013

Piratpartiet bör ej demonstrera med Nätverket 4 September och här är varför

I några dagar nu så har det varit bestämt att Piratpartiet kommer demonstrera mot Obamas besök i samband med Nätverket 4 September. Tillåt mig först att förklara att jag anser att vi bör demonstrera mot Obamas besök, men sällskapet är illa valt. I detta blogginlägg kommer jag förklara mina synpunkter på varför.

Till att börja med vill jag undanröja alla tvivel hos er läsare om min egen personliga politiska åsikt om de personer som verkar vara ledande i Nätverket 4 September. Eftersom man tenderar att på internet avvisa någons argument med att denne tillhör en annan politisk åsikt så är det kanske lika bra att de som inte vill höra avvikande åsikt slutar läsa nu. För er andra; jag är inte sådär jätteförtjust i dem.

Min protest mot det hela grundar sig i en enkel sak. Parollerna. Parollerna är "massövervakning, USA:s krigspolitik och Nato-samarbete". Det första kan vi ju enas om är vårt område. Alla andra, inklusive den högen salongssocialister vi kommer stå bredvid struntar i den här frågan. Deras riksdagspartier tar enbart upp den retoriskt eller som slagord mot stormakt blå. Förutom Ung Vänster som dessvärre inte kunnat göra så mycket åt saken; ens via moderpartiet så nämns oftast inte övervakning såvida inte man har den som argument mot USA, Israel eller Alliansen - eller alla tre.

Alltså ställer vi oss bredvid personer som inte har ett vidare bra track record i den frågan som vi äger. 


Vi kan fortsätta med "USA:s krigspolitik". Helst av allt skulle jag bara vilja fnysa och skrika "NEXT", för jag finner att det här är ett argument som behöver specificeras för att vara giltigt. Kina och Ryssland bedriver - om man ska använda grupperingarnas syn på ordet - också krigspolitik. Att deras insatser varit mindre uppmärksammade och kanske inte lika uppenbara det senaste årtiondet är uppenbart. Men ska vi protestera mot någons krigspolitik så kanske vi ska börja på en annan kontinent?  Jag vill dock påpeka att kritik mot USAs invasion och bevisföringen kring den är värda att kritisera, men det är såvitt jag vet ingenting som Piratpartiet skall ta upp. Det närmaste jag kommer är:

Piratpartiets långsiktiga försvarspolitiska vision och målsättning ska vara att på fredlig väg med internationella
överenskommelser i frågor som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner sträva efter en totalt
militärt avrustad värld i fred. 2013-vår, B25-Y07

Som ni noterar nämner inte detta något speciellt land. Tillåt mig för övrigt fnissa lite åt den sista meningens uppbyggnad, då världen aldrig någonsin är i fred. Vi är - som man säger - bara människor.

Sedan har vi kritiken mot NATO Samarbetet. Här känner jag mig faktiskt personligen irriterad över att Piratpartiet har mage att ställa sig under den parollen. Bråket om försvarspolitiken var småskaligt, men intensivt och det var för mig en stor seger att vi fick en text som öppnade dörrarna åt båda hållen. 

Den försvarspolitik som förs syftar till att en möjlig angripare har mer att vinna på att lämna Sverige utanför en konflikt
än att dra in Sverige i den. Om detta misslyckas och Sverige trots allt blir angripet, ska angreppet med alla medel
avvärjas, och angriparen med kraft slås tillbaka. Om detta misslyckas ska Sverige föra en utdragen försvars- och
fördröjningsstrid över ytan i syfte att åsamka angriparen stora förluster och hinna ta emot hjälp från annat håll och/eller
finna en politiskt godtagbar lösning. 2013-vår, B25-Y06

Denna text lämnar inte utrymme för att neka NATO att kunna erbjuda hjälp. Om NATO ska vara en realistisk samarbetspartner så måste vi öva med dem och utbyta kunskap och kompetens. Följaktligen anser jag att Piratpartiet inte kan ställa sig under den parollen. Detta åsido, har Piratpartiet något att vinna på att deltaga? Jag anser inte det, trots löftet som gavs mig av en gaphals i en chattkanal att en hemlig plan fanns att ge oss utrymme utöver vårt inflytande. Då vi kan utgå ifrån att detta var en artigare version av "håll käften, du håller inte med mig" så önskar jag säga att Piratpartiet inte har någon som helst på att vinna av att delta.

Det är uppenbart att Piratpartiet inte kommer kunna avkräva det utrymme som krävs för att kunna tvätta bort manifestationens stämpel. De kommer helt enkelt stämplas på oss för vi var där och demonstrerade under dem. Det är inte goda nyheter för ett parti som hoppas kunna påtvinga båda blocken - om nödvändigt - vår politik inom Integritetspolitik. Att delta i en Demonstration för att den helt enkelt är den största hunden på plan är enbart att sälja ut våra egenheter i hopp om att bli sedda på en plats där andra redan kommer vara de som ses - inte vi.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är visserligen inte pro-nato (anser det vara naivt att tro NATO om gott), men det spelar mindre roll utan det viktiga är som du skriver vilka man förknippas och buntas ihop med.

Och det är ett problem att ställa sig under paroller som går långt utöver PP:s uttalade politik eller annars upplevd "konsensus-stämning" i partiet. Vi får leva med olika fraktioner, precis som andra partier.

Men samtidigt är det ett problem att isolera sig. Kommer att tänka på en skämtteckning i Läkartidningen för många år sedan: En mycket nöjd person i vit rock säger: "Jag behandlar av princip enbart sympatiska patienter som tycker som jag. Jag har därför en rimlig arbetsbörda".

"Rimlig arbetsbörda". Lika med att man är i stort alldeles ensam...

Så jag vet inte. Men en lösning kanske vore att de som deltar deltar inte som "Piratpartiet mot Obama" utan som "Piratpartister mot Obama".

Dennis Nilsson sa...

Jonathan, du har tidgare deltagit i demonstrationer där dessa parter också deltagit, vilket då smått förvånade mig.

Då kunde du haft motsvarande invändningar som du nu anför.

Viktualiebrodern sammanfattar det utmärkt.

Skillnaden mellan "USA:s krigspolitik" och det Kina och Ryssland bedriver är att de inte säger sig vara demokratier, att de respekterar mänskliga rättigheter, att de värnar om medborgarnas frihet. Det är det sista Kina och Ryssland gör.

Säger man sig vara en demokrati, som USA gör, "the land of liberty" då har man ett motsvarande ansvar, att verkligen vara det. Annars är det bara en lek med ord. Diktatur som diktatur.

Jonathan sa...

Dennis: Då deltog även partier ifrån det andra blocket, under en gemensam paroll som vi alla kunde enas om som var i linje med vad vi alla tyckte.

Det är en mycket stor skillnad, en som du bör ha förstått innan du skriver en kommentar om saken.

Anonym sa...

Så vi skall inte demostrera för att det inte finns några från andra blocket som ogillar USA massövervakning av Internet ?

Jonathan sa...

Ytterligare en som inte läst inlägget och som önsketänker mig åsikter jag inte har.

Nej, vi ska inte demonstrera med dem för deras _paroller_ strider mot vår valda politik.

Jerker Montelius sa...

Jag kommer inte att gå på den där demonstrationen av ett flertal anledningar:
Jag uppskattar inte på något sätt meddemonstranternas åsikter, paroller eller trackrecord.
Jag är uppenbart orolig för min personliga säkerhet om stenkastarvänstern dyker upp där.
Jag är grymt besviken på Troberg som jag anser inte lägre agerar utefter partiets grundläggande principer utan mer eller mindre driver sin egen agenda.

Så i sort sätt så har du en mycket bra point Jonas.

Anonym sa...

Piratpartiet är emot militära insatser förutom de som beslutats av FN. Så ja Piratpartiet är emot USAs krigspolitik.

När det gäller Nato har Piratpartiet ingen åsikt.

Henrik sa...

Ska vi demonstrera med kommunister mot NATO? Har ledningen helt tappat omdömmet?

Anonym sa...

@Jerker:

"Jag är grymt besviken på Troberg som jag anser inte lägre agerar utefter partiets grundläggande principer utan mer eller mindre driver sin egen agenda."

Varför är det Annas fel? Det är Gustaf Nipe från UP och Nils Agnesson från PP som är piraternas representanter för den manifestationen. Du får väl rimligtvis klaga på de som är ansvariga när du tycker att nånting är åt skogen?

Gustav sa...

Synd att du inte tycker att Piratpartiet ska vara med i demonstrationen.

Jag tror att demonstrationen skulle bli mycket bättre om du deltog. Demonstrationer blir vad man gör dem till.

Varje gång partiet ska samarbeta med andra organisationer får man göra en övervägning. Vänstergrupperingar tenderar att ha en mer utbredd "demonstrationskultur" än högergrupperingar. Därför, i detta fallet, blev det samarbete kring denna demonstrationen med många vänstergrupperingar.

Kan tillägga att jag kontaktat ett antal organisationer som är långt ifrån "vänster", men de artigt avböjde deltagande.

Vår bedömning är att detta kommer bli Demonstrationen den dagen. Att Piratpartiet är med ser jag som en garant för att det inte ska spåra ut i något allmänt missnöje över kapitalism och imperialism. Vårt deltagande kommer se till att ett stort fokus just ligger på övervakningen. Om du kommer till demonstrationen så kommer du att bidra till just detta.

Om vi inte deltar så lämnar vi walk-over till mindre goda krafter. :=)

Jerker Montelius sa...

@fmsj.se
Det visste jag inte men jag tar dig på orden och låter min besvikelse gå ut över dem istället. Dock tror jag Anna som högsta höna borde ha satt stopp för det här omedelbums. @henrik här ovan uttrycker det bäst "Ska vi demonstrera med kommunister mot NATO? Har ledningen helt tappat omdömet?"

Anonym sa...

@Jerker:

Piratpartiet är inte en toppstyrd organisation. På gott och ont. Mest på gott tror jag.

Fundera på konsekvenserna av att Anna skulle toppstyra Piratpartiet? Både Fredrik Reinfeldt och Göran Persson har ju kritiserats rätt mycket för att de toppstyrt och kört över folk även i deras respektive ansvarsområde Speciellt GP hade ju svart bälte i att göra sig av med personer med egen åsikt och omge sig med ja-sägare.

Såååe, är du RIKTIGT säker på att du vill ha en partiledare som toppstyr? Kommer du vara lika glad och lycklig över den typen av järnhand i en fråga där partiledaren inte har samma åsikt som du har?

Eller krystar du bara fram vilka argument som helst för att få utlopp för din vanliga Anna-bashing?

Dennis Nilsson sa...

Jag har en känsla av att Jonathan, liksom de flesta av oss, och likaså de övriga politiska partierna egentligen känner ett obehag, att demonstrera mot "Obama".

I alla fall så gör jag det.

Man vet aldrig vad det kan få för personliga påföljder.

Dock, hade våra förfäder resonerat på samma sätt så hade vi fortfarande kravlat i gyttja och jagat älgar.

Bläddrade lite i uppslagsboken. Mina ögon fastnade på detta:

"Att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk, förmågan att stå upp för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen".

Detta brukar också sammanfattas som civilkurage.

Jag kommer därför att vara på plats.

Anonym sa...

Ha det så kul med de revolutionära kommunisterna.

Jonathan sa...

Dennis: Om du läste vad jag skrev så skulle du veta exakt varför jag inte tycker Piratpartiet har där att göra.

Du kan inte basera din kritik på vad du tror, när min resonemang tydligt står skrivet i bloggposten jag hoppas att du faktiskt läste.

För att förtydliga i händelse av att du inte förstod texten - om det nu ens är möjligt - så har jag någonting emot två av de tre parollerna som det demonstreras under. Att vi bör demonstrera mot Obamas övervakningspolitik ser jag som en självklarhet; dock så bör vi inte göra det under paroller Piratpartiet inte skriver under på.

Sedan får personer gärna delta oavsett partitillhörighet så länge de skriver under på en gemensam paroll.

Om du har frågor huruvida Piratpartiet tycker i enlighet med parollerna så kan det ju påpekas att Ung Pirat försökte rätt starkt med att få bort NATO Parollen. Det är synd att man gav med sig.