torsdag 29 november 2012

En fundering om Toys R Us julkataloger...

Jag satt på en buss på väg till Skansen och funderade. Vissa av funderingarna var huruvida Lodjursungarna, som såg sin första snö kommer vara nära nog att få bra foton av. Andra är huruvida det kommer vara fullt av skolbarn som stör och skrämmer djuren för att deras lärare inte lyckas få besöket att engagera.

Men mest av allt tänker jag på en vision jag fått under resan.

Den var så intressant så att den hade svårt att lämna mitt sinne. Det var som mig själv som en äldre herre, med skägg som satt vid en gran och förklarade på gubbars vis att på min tid var det annorlunda. Barnen rullade med ögonen och lekte med sina leksaker som de fått av sina föräldrar, morfäder, mormödrar och andra närvarande.

"Vad konstigt" säger ett av barnen som håller i en docka.

I själva verket tyckte jag att det var konstigt. Personen som höll i dockan var nämligen en pojke. Istället för att helt enkelt tänka "ush för genusvetenskap" så gör jag som jag alltid gör när jag tycker något är udda - jag börjar tänka varför jag tycker som jag tycker. Och kommer fram till att jag är ett barn av min tid. I själva verket tycker man kanske inte att det ska vara så konstigt att ett barn leker med en docka. Men det är konstigt beroende på kön.

Men det som slog mig mest med visionen var att jag förklarade att "på min tid" lekte barnen med leksaker som påstods passa det ena könet mer än det andra. Barnen tyckte det var jättekonstigt - på gränsen till ofattbart på samma sätt som en kavalleriofficer från sjuttonhundratalet skulle tycka det var högst banalt att ridning idag främst anses som en hobby för kvinnor.

Och det gick vidare till sitt logiska slut, visdomen från de äldre om en tid där leksakers roll var att placera in dem i de fack där de socialt hörde hemma enligt tidens sätt att se det på. Idag växer våra unga upp med massor av intryck, det är inte längre så att mannen ska gå på åkern och därmed har ett behov av att vara stark och skicklig, och att kvinnan förväntas stå i köket och ordna hemmet åt mannen. Faktum är att samhället har inte haft behovet av att lära barn den här läxan under någon av våra livstider, så varför somliga är så pigga på att lära in barnen sådant beteende är egentligen bortom mig.


Skansen 29 November 2012