söndag 2 september 2012

1:a Ubåtsflottiljen vid Skeppsbron

HMS Södermanland är en ubåt i den svenska marinen. Den byggdes ursprungligen som en del av Västergötlandsklassen men är numera en del av Södermanlandsklassen där även HMS Östergötland ingår. Konstruktionen kombinerar de bästa egenskaperna från Sjöormen och Näcken. Ubåtar typ Södermanland har större ubåtsjaktkapacitet än tidigare typer bland annat genom att de är utrustade med en ny ubåtsjakttorped.

Mellan 2000-2003 genomgick Södermanland och Östergötland modifieringar och förlängdes med 12 meter och försågs med luftoberoende Stirlingmotorer. Ubåtarna skulle samtidigt förändras för att klara internationella uppdrag med operationer i varma och salta vatten. Ombyggnaden av de båda ubåtarna blev så omfattande att man på Kockums beslutade att klassa om dem till den nya Södermanlandsklassen.
(Från Wikipedia)

HMS Belos (A214) är det senaste av de ubåtsbärgningsfartyg som tjänstgjort i svenska flottan och fungerar som dykfartyg. Belos hemmahamn är Karlskrona. Fartyget förfogar över tryckkammare, dykarklockor och flera undervattensfarkoster som kan operera på djup ner till 1 000 m. Dessa farkoster är Sjöuggla, Argus, Mantis och URF. Belos har fem olika kranar ombord, dessa har en lyftkapacitet på 5, 6, 10, 55 respektive 100 ton. Hon kan även ta ombord den brittiska ubåtsräddningsfarkosten LR-5.

Ursprungligen är fartyget byggt för att användas vid oljeplattformar (s.k. Supplybåt) för att kunna släcka eldsvådor samt kunna utföra dykningar, och har särskild framdrivning för att kunna ligga still över ett område utan att behöva ankra (dynamisk positionering). Ursprungliga namnet var NB314 Energy Supporter.

I mars 2004 bärgade Belos den nedskjutna DC3:an.[3] 2006 bärgades ett sportplan som störtat ner i havet utanför Sveriges sydliga kust.
(Från Wikipedia)

Inga kommentarer: