fredag 22 juni 2012

Till ComHem

Kära ComHem.

Jag valde er inte. Det är det inte speciellt många som gör har jag fått erfara. Och jag tror jag förstår varför.

Jag bor i ett hus ni monopoliserade. Vad detta innebär för mig är att jag får stå ut med era nedkopplingar som uppstår flera gånger per dag och väldigt ofta i samband med användning av Internet. Då jag är tjugofyra år gammal och alltså en del av IT Generationen.

Jag är alltså ständigt uppkopplad. När ni tillåter det givetvis.

Er kundtjänst tycks intressant nog aldrig hitta felen de gånger jag bemödat mig att rapportera dem. "Allting fungerar" får jag helt enkelt till svar. En av dem jag pratade med kunde dock tänka själv. Han föreslog att jag skulle kolla mina egna inställningar. Jag uppskattade ärligt det svaret,
för det var en person som faktiskt kunde tänka sig att annan källa till mina ständiga problem förelåg.

Ni har avbrutit Starcraftmatcher, chattsessioner, uppladdningar av foton, jobbintervjuer och intressanta debatter.

Detta för att ni får för er att det är en bra affärsmetod att skapa ett monopol i en länga av hus.

Så det är med allra största glädje jag förklarar att om en månad flyttar jag. Jag flyttar till en plats som kommer ha valfrihet.

Och jag kommer inte välja er. Jag skulle nog inte ens välja er om det var gratis.

Vad jag dock borde välja tar jag dock gärna emot förslag på. Skriv dem på Twitter eller i kommentarerna.

Inga kommentarer: