fredag 8 juli 2011

Har fältprästen en roll i dagens försvar?

Angående den här artikeln så tyckte jag det passande att återigen gräva fram min Heinlein.

"Jag har hört att det en gång fanns fältpräster som inte slogs tillsammans med sina enheter. Jag har aldrig förstått hur det skulle kunna fungera. Hur kan en präst välsigna något han inte är villig att göra själv?" - Starship Troopers

Jodå, tydligen tycker Svenska Kyrkan att en person vars roll är att ta hand om själar och människor inte har rätten att bemanna en kulspruta, trots att den handlingen innebar att han skyddade sina medmänniskor.

Artikelförfattaren har rätt. Det är bättre att separera Svenska Kyrkan och Försvaret - och på det sättet få präster som står närmare soldaterna och som delar deras vardag. Man behöver inte ens kalla dem präster förresten. Själavårdare är väl ett bra och dugligt namn som täcker det mesta?

Inga kommentarer: