fredag 12 november 2010

Skansen 12 November 2010


Call of Duty Black Ops vs Battlefield: Bad Company 2

How to handle campers:
Blow the Building. (Bad Company 2)
Rush the bastard and into his waiting line of fire. (Black Ops)
Winner: Bad Company 2

Game that bests rewards Teamwork:
Impossible to win unless everybody works together. (Bad Company 2)
One player can win the game for a lousy team. (Black Ops)
Winner: Bad Company 2

Historical Accuracy in Campaign:
Some weapons misplaced, but existing during that time (Bad Company 2)
MP5K with Reflex Sight in 1964. Nuff said. (Black Ops)
Winner: Bad Company 2

The Battlefield:
Large Battlefield with Tanks, Helicopters, Mounted Weapons where you sometimes have to alter your tactics rapidly and on the bounce with big chance for CQB. (Bad Company 2)
CQB with some Vehicles thrown in to reward combo players. (Black Ops)
Winner: Battlefield: Bad Company 2

Best game on Console:
Winner: Bad Company 2

Best game on PC:

Winner: Bad Company 2

DICE vs Treyarch
Winner: Bad Company 2

Best Single Player Campaign:
Winner: Bad Company 2
(It should be noted that Modern Warfare 2 would win over Bad Company 2 in this category)

Best Single Player NPCs:
Winner: Bad Company 2
(It should be noted that Modern Warfare 2 would win over Bad Company 2 in this category)

EA Games vs Activision:
Whoever wins, we loose.

onsdag 3 november 2010

Manifestation för Soldater, 3 November 2010

Missa heller inte bilderna från FN Dagen vid Sjöhistoriska.
För att ladda ner bilderna, klicka på dem och välj "spara som".
Vid publicering måste fotografens namn anges, gärna med länk till denna blogg.

Stundande massaker i Östersjön?

Häromkvällen visades dokumentärfilmen "The Cove" på TV. Det är en svår film att se då den handlar om ett systematiskt infångande och dödande av Delfiner i Japan. Grafiska bilder visar hur Delfinerna harpuneras för att sedan blöda ihjäl, med deras kamrater som är näst på tur som hjälplösa åskådare.

Filmen visar också hur fiskarna skulle fortsätta göra det som de gör - även om de inkomster de får från slakten i form av sålt kött och levande delfiner till asiatiska akvarium skulle täckas fullt ut.

"Det handlar om att utrota ohyra".

För en person som älskar marina däggdjur, såsom Delfiner är det ett otroligt obehagligt uttryck och det är lätt att helt borsta av det som asiatisk tradition och oförståelse där Delfinen blir syndabock för utebliven fångst.

Det finns mer som sägs om Marin Däggdjur. Här kommer några exempel:

Betydelsen av den skada som dessa till synes oskyldiga djur innebär för fiskenäringen skall inte underskattas.

En konkret åtgärd vore att ändra tillåtna vapen som får användas vid vapenjakt från enbart klass-1 vapen, till att även inkludera hagelvapen. (...) Rapporteringsplikten är sådan idag att varje djur som landas skall skickas till naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. En orimlig arbetsbörda skapas. Denna kan dock enkelt avhjälpas genom att en blankett skickas till länsstyrelsen och att del av djuret hålls i lämpligt förvar en tid om länsstyrelsen vill kontrollera.

Att vi gemensamt verkar för en riktning där näringsidkare inom fiskebranschen ges en större auktoritet att sträva mot ett mer balanserat sälbestånd är till gagn för alla.

En negativ utveckling i och med sälbeståndets ökning är att sälarna har blivit ett stort problem för yrkesfiskarna då de konkurrerar om fångsten.

Men det räcker inte. Problemen med sälar i vissa regioner får inte underskattas. Inte minst lider det småskaliga kustnära fisket av svag lönsamhet. Sälförekomsten är en starkt bidragande orsak till detta.

I syfte att komma till rätta med detta för fisket stora problem föreslår jag att skyddsjakt på säl och skarv kommer till stånd, för att minska bestånden av säl och skarv till det svenska fiskets fördel.

Det är då nödvändigt att tillstånd ges för att skjuta säl som vittjar fiskarnas redskap.


Det ni läser kommer ifrån Riksdagsmotioner, inskickade av ledamöter som påverkats av lokala fiskare. Det är samma tonläge, samma argument och samma skuldbeläggande på Säl som görs av fiskare mot delfiner i Japan. Våra vinster hotas, de måste bort. Människans rättigheter först.

Så varför finns det mindre fisk i Östersjön? Det är faktiskt vårat eget fel - och oftast de som gärna skyller på Sälen. Östersjöns miljösituation är fortsatt kritiskt som smutsigt innanhav till ett halvdussin länder. Fiske från alla nationerna tunnar ut beståndet av fisk till en oacceptabelt låg nivå. Och ändå så är det sälen som man skyller på och vill beståndsreglera. Det är Sälen som redan tar konsekvenserna av vår brist på effektiv politik i området som drar det kortaste strået.

Precis som i Japan. Precis som vi såg i The Cove.

Det vore en mycket rimligare lösning att begränsa fisket, istället för de djur som med all moralisk rätt har företräde till Östersjöns vatten och den fisk som de lever av. Och till Eva Bengtson Skogsberg (M), Annicka Engblom (M), Lars-Arne Staxäng (M) Peter Jeppsson och Kerstin Haglö (S) vill jag bara fråga om de verkligen vill se en säldöd lika stor som på åttiotalet, ett östersjön där sälar nöjesjagas av fiskare som beskyller djuren för alla sina problem.

Det är nämnligen var resultatet kommer att bli om vi tillåter oss arrogansen att tro att vi har rätt att begränsa andra rasers existens.