fredag 29 oktober 2010

Öppet brev till Lars-Arne Staxäng, Peter Jeppson och Kerstin Haglö (Byfånar och Riksdagsledamöter)

Detta brev riktar sig till Lars-Arne Staxäng, Peter Jeppson och Kerstin Haglö. Lars-Arne är moderat och Peter och Kerstin Socialdemokrater. De har skrivit motioner om att utöka säljakt till en oacceptabel nivå. Därför så skriver jag härmed ett öppet brev till dessa Riksdagsledamöter för att informera dem om idiotin i att jaga en skyddad art.

Motion av Lars-Arne Staxäng
Motion av Peter Jeppson och Kerstin Haglö

God Dag

Detta är ett aningen ohövligt brev med anledning av den infernaliskt idiotiska motion ni har författat ang utökad säljakt. På ren svenska, hur i helvete understår ni er att vilja utöka jakt av skyddad art? Att en tidigare hotad art har ökat i omfattning är ingen bra anledning till varför man ska påbörja utökad jakt av densamme. Viss skyddsjakt måste av nödvändighet fortgå, men det ni föreslår är på gränsen till nöjesjakt för missnöjda fiskare likt den som skedde under arton och nittonhundratalen. Er motion är i samma anda som dessa primitiva tidsåldrar.

I genomsnitt äter en Säl några kilo fisk per dag. Tack vare Sveriges och övriga länders oansvariga politik mot Östersjön så finns det därför mindre fisk att dela på. Då människan är ansvarig så är det därmed inte sälen som ska straffas för att människan blivit övermodig jämtemot naturens balans. Fiskarna kan hitta nya jobb på andra fiskemarker - Kan sälen klara sig utan att äta?

Er obestridliga dumhet i författandet av motionen gör mig tacksam att ert parti inte styr landet och bekräftar att det var korrekt av mig att lägga min röst på annat parti.

Detta brev är öppet och jag förväntar mig ett svar.

Jonathan Rieder Lundkvist

söndag 24 oktober 2010

Ceremoni för stupade FN Soldater 24 Oktober 2010

Klicka på bilderna för att ladda ner, eller visa större version. Detta gör dem även skarpare, då Blogspots Thumbnails på senare tid visar en oskarp version.