fredag 28 maj 2010

Christian Engström - Striden om Telekompaketet

Christian Engström om Striden om Telekompaketet.

Följande delar är på väg: Vågmästarstrategin

Inga kommentarer: