lördag 13 februari 2010

Politisk Bakgrund? Was ?

Humlan börjar surra lite - som han alltid gör - om hur folk har olika politisk bakgrund i det här partiet. Det finner jag är en intressant diskussion ur ett nostalgiskt perspektiv - men än dock är vi alla Pirater.

Så jag tänkte att eftersom klockan är sju på morgonen, jag har inget bättre för mig och det är fyra timmar tills jag ska röra på mitt 125 kilo feta arsle, så kanske jag borde berätta lite om mina intressanta tonår som är fyllda med politisk romantik eller bara en enkel förståelse om vad som är rätt och vad som borde göras. Ni vet, allt sådant som alla tonåringar vet.

Mitt första minne där jag hade en formad åsikt tog sig morgonen den 20:e Mars 2003. Jag hade precis väckts av min mamma för att påbörja skolgång och mina första ord var "Har de anfallit?". Svaret blev "Flera flygattacker i gryningen". Och en mening formades i mitt huvud.

Jag ber er nu tänka efter vad jag tänkte för något. Ni som känner mig vet säkerligen vad tanken blev. Men ni som inte gör det, fundera lite och tänk efter. Jag tror inte ni väntade er det men orden "Nu ska svinet få på fan" formades i mitt huvud och det är en åsikt jag står vid än idag. Jag anser att varje diktatur som störtas skall firas - oavsett hur det går till.

Liknande tankar fanns i mitt huvud 2001 under Göteborgskravallerna. Jag kan fortfarande inte känna så mycket deltagande med personer som var där - De kompisar jag hade där såg visserligen poliser men de skötte sig. De som stötte på poliser och inte ville bråka var helt enkelt i fel Crowd och det är också en åsikt jag står för idag. Faktum är att efter att ha lyssnat på P3 Dokumentär om händelsen så får jag en större respekt för vilken stress polisen måste varit under och vilken återhållsamhet de ändå visat. Att en person som kastar sten mot poliser blir skjuten skapar bara tanken "Handling och resultat" i mitt huvud.

Jag antar att somliga skulle för ovanstående tankar kalla mig för höger. Jag vet inte riktigt hur sant det egentligen är. Jag är visserligen höger i mina tankar på ett kraftigt försvar och en potent (och gärna lite mer kompetent) Poliskår men i övrigt följer mina tankar ett närmare klassiskt liberalt perspektiv.

Så lite iblandning från staten som möjligt. Fri handel och konkurrens med vissa statliga institutioner. Jag är för friskolor men känner mig dock kluven i Abortfrågan där jag anser att ett relativt seriöst ingrepp i vissa fall används lite för lättvindigt med tanke på den kontroversiella naturen.

Jag är också sexualliberal och emot moraliserande lagar av alla de slag. Om jag väljer att gå naken på en gata mitt i sommaren och någon upprörs över det så är det _inte mitt problem_ utan den som upprörs av det. Det är inget som polisen eller staten ska blanda sig i så länge jag inte ofredar någon.

Jag inser att ovanstående är snarare min politiska inställning just nu än bakgrund, men för mig går de hand i hand. Jag tror inte att en människas politiska inställning ändras radikalt annat än i undantagsfall.

9 kommentarer:

berinder sa...

Med tanke på vad som hände vid husrannsakan mot Hvitfeldtska så har jag svårt att se hur man kan försvara polisens beteende under Göteborgskravallerna.

Jag har även svårt att förstå hur man kan tycka att "ändamålen helgar medlen" när det gäller diktaturer, det är ett fantastiskt sätt att skapa nya problem. Kolla på Afghanistans historia där varje steg har varit "ändamålen helgar medlen" vilket ledde till Al'Quaidas styrka bland annat.

Tycker du har en väldigt smal syn på saker och ting här..

Patrik sa...

Jag tycker att det är intressant att du är kluven i abortfrågan, men trots detta säger att du är emot morallagar och är sexualliberal. Det har jag lite svårt att få ihop.

Du får också gärna kommentera hur du ser på USA:s agerande, och ifall du verkligen tror att "avskaffa diktatorn" har ett dugg med saken att göra i Irak & Afghanistan. Om ändamålet skall helga medlen så bör väl ett grundläggande krav vara att något bra faktiskt uppnås? Jag ser inte vad det skulle vara, i alla fall inte i dagsläget.

Jonathan sa...

Patrick: Jag är kluven i Abortfrågan i den mån att jag tycker att det används lite lättvindigt med tanke på den kontroversiella naturen men det är ett problem jag i sådana fall har med enskilda personer snarare än politik.

Abort bör och ska vara lagligt.


Berinder: Jag anser att många i samband med Göteborg 01 kastar upp Hvitfeldtska som en sköld som genast gör allting annat som gjordes den dagen till "rätt".

Jag kan också hålla med dig om att Invasionen av Irak har skapat fler problem och mer lidande på kort sikt än vad annars skulle skett, men på lång sikt så tror jag att det var bra det som skedde - oavsett USAs motiv att invadera (vilket jag inte tar ställning till) men alla diktaturer kan inte falla lika tyst som DDR.

Och nej, Patrick. Jag tror inte att ersätta diktatorn var ett äkta primärmål, men det är vad som hände och därför skall det firas. Saddam var ingen trevlig människa och vi klarar oss bättre utan honom.

berinder sa...

Hvitfeldska används som exempel därför att det var polisens troligen grövsta övertramp under helgen. Att skjuta Hannes i ryggen anser jag vara ett övertramp, men ett mindre med tanke på situationen.

Dock används ju Avenyn på samma sätt för att legitimera att poliserna betedde sig dåligt.

Personligen anser jag att det på båda sidor under toppmötet fanns bra människor och kräk, tyvärr syns kräken på båda sidor bättre än dom bra. Ännu värre är att dom bra på båda sidorna drabbas av kräkens beteende...

Finns det något störtande av en diktatur av främmande makt som har lett till en stabil statsform utan förtryck efteråt? Detta anser jag vara det kraftfullaste argumentet mot invasionen av Irak.

Jonathan sa...

Hvitfeldska var ett grovt övertramp - det håller jag med om. Borde kanske gjort det tydligare i texten.

Och nej, invasioner brukar inte ofta lösa problem. Se bara på Andra Världskriget vars avslut skapade så många nya problem att somliga ansåg det hade varit bättre om man bara låtit Tyskland ta över Frankrike och så var det med det.

Vetskapen om att nya problem uppstår hindrar dock inte mig från att jubla varje gång en diktatur faller.

Caspian Rehbinder sa...

Jag skriver också om min politiska bakgrund på min blogg:
Min politiska bakgrund: Varför jag är pirat

Caspian Rehbinder

Thomas Tvivlaren sa...

Manuell trackback:

Tvivlarens politiska resa

berinder sa...

Så att man inte uppnår primärmålet, att finna massförstörelsevapen, och kraftigt försämrar säkerhetssituationen i ett land, jämför döda före och efter invasionen, anser du vara Bra för att man som en bieffekt störtade en diktator?

Det jag har sett av videoupptagningen från skottet mot Hannes tycker jag visar på några misstag av polisen. Dom befinner sig inte längre i en direkt hotande situation, då Hannes inte längre är beväpnad, Hannes har vänt ryggen mot poliserna när skottet faller. Polisen skjuter inte heller Hannes i benet utan just i ryggen.

Dock anser jag största skulden i Göteborg från polisernas sida ligger hos insatsledningen som gjort offantligt stora misstag.

Jonathan sa...

Jag säger det nu för tredje gången och det blir sista gången jag förtydligar det:

Varje gång en diktator faller är bra. Övriga omständigheter kring hur det sker kan jag ha andra åsikter om, men faller en diktator så är det bra.

Ang Göteborg så anser jag att skulden ligger hos de som startade bråken på gatorna.

Att polisen inte kunde hantera situationen (de var inte redo för omfattningen) är också klandervärt - det är deras jobb men det gör inte att folk som slår sönder skyltfönster och kastar gatstenar (Jag hoppas du vet hur mycket skada en sådan gör om de hamnar fel) automatiskt har rätt bara för att polisen gör fel vilket många verkar tycka.

Ang skottet mot Hannes säger Wikipedia detta: "När Westberg kastat ytterligare en gatsten avlossades ett skott mot Westberg. Skottet träffade Westberg, framifrån i högra sidan."