måndag 18 maj 2009

Liveblogg: Debatt hos UF: 2

Fredrik Malm: Han talar om vikten att rösta, berättar om förtidsröstning. Säger att FP är EU-Vänligaste partiet. De är för Lissabonfördraget och önskar att det införs snarast och talar sig varm för det. De vill att Irland ändrar åsikt. De vill också ha ny omröstning om Euro. De anser även att deras invandringspolitik är bra, och att de stater som släpper in en massa folk kommer sluta göra det. EU behöver därför en gemensam politik inom området.

Nästa fråga som är viktig för dem är klimatfrågorna. De vill att man har med ambitösa mål och vill ha mer kärnkraft. De vill bryta beroendet av Rysslands olja och gas. De vill att Turkiet ska bli medlemmar, men att de bör erkänna folkmorden de gjorde i tidigt 1900:tal. Ingenting om Integritetsfrågor, kanske inte så konstigt.

Nils från Junilistan: Har deltagit i kampen mot Euron och anser att partierna inte bryr sig och besviken över att partierna vill göra Sverige till en ny stat och att de inte finns några EU-Kritiska personer på sina listor inför EU. Heter Listan över Eu-Kritiska därför att alla på listan är eu-kritiska. Personerna på listan kan tillhöra deras gamla partier. Sista Opinionsmätningen låg de på 5% och fick 15% och anser sig inte skryta. De vill inte ha en 1984 värld där EU, USA och Kina som slåss om naturtillgångar i Afrika. Han är kritisk till Lissabonfördraget.

Inga kommentarer: