lördag 30 maj 2015

Ordningsvakter och Väktare - En kommentar.

Jag avundas inte de som i dagsläget arbetar som väktare eller ordningsvakter. De har vad som antagligen är ett mycket svårt jobb på obekväm arbetstid som placerar dem i prövande situationer nästan dagligen. Jag gör en poäng av att ha någorlunda koll på hur deras dag ser ut. Jag har gamla klasskamrater inom yrket, jag följer flertalet av dem på Twitter och när det begav sig så tittade jag även på tv-serien "Tunnelbanan" på Kanal 5. Med dessa informationskällor som grund så torde det kanske logiskt att tro att jag har en positiv syn på Väktare och Ordningsvakter.


Dessvärre så har jag inte det. Trots att jag aldrig blivit dömd för ett brott, trots att jag aldrig ens varit full i hela mitt liv, trots att jag aldrig somnat på tunelbanan eller dylikt så har jag inte en positiv syn av väktare och ordningsvakter - vilket är i skarp kontrast med den mycket positiva syn jag har på Poliser. Jag kommenterade idag på Twitter att "Det är intressant och väldigt tragiskt att precis som jag aldrig mött en dålig polis så har jag aldrig sett eller mött en bra väktare / OV." Helt sant är det inte. Jag har säkert mött många bra Ordningsvakter och Väktare men jag har aldrig haft en anledning att interagera med dem av varken den ena eller andra anledningen.

Det är en del av problemet egentligen. Det är väldigt troligt att när du behöver interagera så är du antingen målet för interaktionen vare sig du är ett offer för ett brott eller om du haft lite för mycket att dricka och somnat på tunnelbanan. Ingen av dessa situationer är positiva och även om du behandlas helt korrekt så är det inte säkert att du upplever det så. Du kanske inte förstår varför tjuven inte kan gripas direkt eller är chockad över att ha utsatts för något så integritetskränkande. Det är under ett sådant förhållande svårt att hålla sig lugn och det säger jag med erfarenhet i ämnet.

Problemet som Ordningsvakter och Väktare har i dagsläget är deras oförmåga att inse att vad rötäggen (eller i vissa fall rapporterade ingripanden) har för effekt på synen på deras yrke. Vi måste dessvärre acceptera att jag inte tror att branschen kommer bli hyllad på en lång tid men det är lite skillnad mellan det och att försöka minimera skadan. Skadan kommer nämligen inte från själva handlingarna utan för det förtroende som man förlorar. Tunnelbanan i Kanal 5 var ett sådant exempel men var dessvärre lite för enkelsidig för att intressera allmänheten. Istället så var programmet enbart en hit bland de som redan stödde branschen ovillkorligt.

Om man tittar på en film som en Ordningsvakt själv lade ut för att "visa verkligheten" så har har vi här ett prima exempel på dåligt omdöme. Hela ingripandet påbörjas med att en person med lika dåligt omdöme pekar finger åt en vakt. Det är inte acceptabelt agerande men jag väntar mig att en person som har befogenheter och tillhör en ogillad yrkesgrupp har hårdare hud än att försöka stanna ett helt tåg på grund av det. När personen vägrar att samarbeta med väktarna så blandas fler och fler människor in i det hela och antalet som ordningsvakterna vill ha ut ur vagnen ökar stadigt - en av dem utpekas med de bevingade orden "Jag vet inte vad han har gjort men det får vi se på kameran sedan."

Efter ett blodigt ingripande som inkluderar Polis så avskedas vakten. Inte för att han haft det dåliga omdömet för att ha startat hela kedjan av händelser utan för att han filmade det. Rätt straff för fel brott, framför allt när du betänker att även om det hela inte startades av ordningsvakterna så var de ansvariga för att det tog det proportioner som det tog. De hävdar efteråt att "hade han hållt sig lugn så hade inget hänt" och det är kvalificerat skitsnack. Situationen eskalerades av ordningsvakterna när det antagligen hade räckt med att strunta fullständigt i vad som kan upplevas som missaktning. Kan jag ignorera en sådan sak så borde rimligtvis en ordningsvakt också kunna det.

Det är också här det stora problemet finns. Det finns en gigantisk vi-och-dem mentalitet hos de ordningsvakter som jag har pratat med. Några få av dem (framför allt Väktarjävel) försöker genuint nyansera debatten men drunknar i bruset från de ordningsvakter som anser att nästan allt som görs av yrkeskåren är helt rätt - oavsett om det gäller att utan några som helst rättighet gnälla på en person som bär en kamera eller ingripande mot en rånare i tunnelbanan.

Det är en klassisk mental skyddsmekanism som antagligen hjälper dem att inte känna ytterligare stress över deras yrkesgrupp status i samhälllet eller sina handlingar. Det kan inte vara en enkel sak att brotta ner en person och belägga dem med handfängel oavsett hur många gånger du gjort det eller huruvida det är nödvändigt eller ej.

Problemet är att det är också något som i ingripanden kan skapa bekymmer om man är av åsikten av att man kommer få skit oavsett. En sådan väktare eller ordningsvakt kommer inte ha ett intresse att agera korrekt utan vara övertygad att de får skit vad som än händer, en observation som i dagsläget börjar bli mer och mer välgrundad då orsakerna till ingripanden inte alltid förstås av allmänheten. Det faktum att både Stockholm och Göteborgs lokaltrafik har haft kontrollanter (vars agerande enbart i undantagsfall är berömvärt) med uniformer som liknar väktare eller ordningsvakter med logotyper från kända bolag har säkert inte heller hjälpt yrkeskårens rykte i rätt riktning.

Vad jag framför allt skulle vilja se och vad jag tror är lösningen är att skapa en bättre förståelse för varför det ibland kan se våldsamt ut när en ordningsvakt eller en väktare gör ett ingripande. I dagsläget så är allt allmänheten ser något som ser ut att vara en grov misshandel och på grund av det blir det lätt så att vakten ifråga hamnar på Youtube med en titel som helt tar bort sammanhanget. Förståelse kan dock inte skapas av en dokumentär på Kanal 5 Play och den kan inte heller skapas i skrikande kommentarsfält där vaktbolagens fotfolk skriker sig hesa om att "nu ska slöddret få däng" eller deras minst lika konfliktbenägda motparters ropar "All Cops are Bastards".

Den kan enbart skapas av att de som faktiskt sysslar med yrket och som har kontakt med allmänheten. Det kommer resultera i att de behöver synnerligen hård hud men det borde förhoppningsvis inte vara ett problem för personer som fått ansvaret från samhället att utnyttja sina befogenheter i dess tjänst. Att förklara varför en handling kan vara nödvändig efteråt - på plats när kamerorna fortfarande är igång - kan vara en sådan åtgärd, alternativt att bjuda in media till förevisningar eller utbildningar som visar varför ett ingripande behöva vara våldsamt. Ta det här klippet till exempel som visar hela händelseförloppet och även förklarar vad som görs och varför.

De kommer också behöva kontrollera hur de säger saker. Dagens ingripande på en av Västtrafiks spårvagnar är ett strålande exempel på hur en situation helt klart kan skötas bättre. Det är svårt att känna att en person som står och skriker på en person med handfängel har någon som helst moralisk rättighet. Står man dessutom och hotar med att skriva sin rapport på ett vis som sätter en annan persons jobb i riskzonen så kan man lika gärna stämpla ett stort rött "OLÄMPLIG" på den anställdes personakt.

Det är här som The Good Guys inom säkerhetsbranchen inte får någon som helst hjälp av sina bolag. Rötäggen behöver polisanmälas - inte bara av personerna som utsattes utan av bolagen själva. Det ska inte hjälpa att bli avskedad och sedan låta dem ta jobb hos någon av konkurrenterna - bolagen själva måste polisanmäla den sortens agerande. De måste visa att de inte tycker det är okey vilket är tvärtemot den syn de ger idag. Dagens syn bland bolagen verkar snarare vara "Fan att du blev filmad" än "Fan, varför står du och hotar med att försöka få människan avskedad för?" och det är inte främjande alls för en förståelse mellan vakter och allmänhet.

Får de kompetenta vakterna den hjälpen som också tydligt markerar att övertramp inte är okey så tror jag att såren mellan allmänhet och vakter kan repareras väldigt fort. Det kommer inte ens krävas speciellt mycket för att mildra dagens klimat så länge som det hela upprätthålls utan minsta pardon. Det är i väktarbolagens händer för så länge som de dåliga vakterna får enbart en privat smäll på fingrarna och en nick och en blinkning så kommer ingenting hända och då är jag rädd att den enda konsekvensen på sikt blir en ökning av dåliga vakter och det tjänar enbart dem och ingen annan på.
Inga kommentarer: