onsdag 8 januari 2014

En grundläggande guide till Försvarspolitik och varför Piratpartiet borde bry sig

"Försvarspolitik, det är inget för oss", "Jävla skitsnack" och min ständiga favorit "Bättre lägga ner försvaret och gå med i NATO/bli neutrala" är några av de reaktioner jag fått på mina två tidigare inlägg om att Piratpartiet behöver en Försvarspolitik och det får mig att inse att jag måste gå lite grundligare i min argumentation. Det går idag en tro bland försvarsförespråkare om att Sveriges folk har glömt varför ett försvar ibland kan vara bra att ha och jag måste erkänna att det synsättet är förvånansvärt lockande; framför allt med tanke på hur lite kritik det fortsatta nedmonterande av försvaret har mötts av.

Grunden till Försvarspolitiken handlar dock inte om detaljer som hur många bataljoner Sverige borde ha eller vilken sida - om någon - vi ska stå på. Det handlar om politiskt manöverutrymme, manöverutrymme att göra som vi vill och hävda vår egen suveränitet. Det handlar om att vi måste kunna få agera på det sätt vi finner bäst av våra egna anledningar och inte tvingas av någon annan att agera på det sätt som de vill. Och det finns dessvärre en hel del exempel på när Sverige påtvingats någon annans vilja, antingen i form av förtäckta hot eller under manteln om samarbete.

Det går inte att hävda att vi som fri nation ska behöva ta endera av ovanstående exempel, men eftergifterna görs nödvändiga av att vi inte har förmågan att försvara oss själva. Vi kan följaktligen inte följa våra egna lagar för att ge en person rätt på vår egen mark, och vi kan inte heller tacka nej när den dolda alliansen spelar ut sina egna regler, över våra huvuden.

För att förenkla det hela något så handlar det om våra grundliga rättigheter, rättigheter som förhandlats bort på grund av vår oförmåga att försvara oss själva. Våra folkvalda har inte möjligheten att enbart företräda oss, de måste företräda andra i hopp om att när en konflikt kommer så kan vi få hjälp. Att man inte ens planerar för sådan hjälp gör hela situationen näst intill komisk om det inte hade varit för att hotet - hotet om dödligt våld riktat mot oss - är väldigt allvarligt.

Det ligger alltså i Piratpartiets intresse att ha en grundlig och tydlig försvarspolitik, förankrad både bland våra principer och våra medlemmar. Utan en tydligen inriktning för vår politik kommer vi ha mycket svårt att ha trovärdighet i FRA Frågan. Det är svårt att bara gapa "Gör så här" utan att ens veta om det har någon förankring i verkligheten - och vi vet inte om våra argument har det. Detta gör att de inte ger något som helst incitament att rösta på oss för att lösa FRA Frågan; förutom Riv upp, gör om, gör rätt så har vi ingen handlingsplan om hur FRA skall hanteras. Vi vet inte hur vi ska göra om det visar sig att FRAs aktivitet motsvarar statens behov, ska vi lägga ner ändå? Omorganisera?

Jag är nämligen inte övertygad om att många förstår att det här är en komplicerad fråga och vi kan inte bara avgöra den med ett enkelt "överlämna till Riksdagens researchavdelning". Vi behöver kunna sätta FRA i ett sammanhang, ett sammanhang som ger oss politiskt manöverutrymme att agera i vårt bästa intresse samtidigt som det bevarar våra grundlagsskyddade fri och rättigheter. Det är vad en försvarspolitik går ut på, och den behöver vara mer än önsketänkande. Den behöver vara rimlig, överensstämmande med våra principer samt väl underbyggd. Den behövdes igår. Vi kan börja nu och det borde vi också göra.

5 kommentarer:

Viktualiebrodern sa...

Vi har olika uppfattning om utformningen av en försvarspolitik, men jag håller med dig om att PP borde ha en.

Men... det står i principprogrammet att

"Människor som möts med misstanke kommer att svara med misstanke. Människor som möts med förtroende svarar med förtroende.

Människor som möts med hårdhet etc"

Och vårmötet antog formuleringen
"Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser"

Faktiskt tror jag att många faktiskt på allvar tror detta, att det inte bara är taktiska floskler, och gör man det blir förstås en försvarspolitik minst sagt onödig, rent av stötande. Alla är snälla ju, och vi skall ändå inte ha några gränser. Juh.

Det är lite sorgligt det som hänt med partiet.

Fredrik sa...

Bra där!

Instämmer nog nästan rätt av: Ser inte att Piratpartiet blir trovärdiga i FRA-frågan utan tydligare försvars- och utrikespolitiska ståndpunkter.

Till de aspekter jag sett beröras tror jag att man bör lägga FRAs funktion att "förvarna" försvaret:

Om man (förenklat resonemang) "plockar bort" FRA kan försvaret inte förvänta sig någon förvarning i händelse av att något allvarligt håller på att ske. Detta leder, givet att man vill ha någon nivå av säkerhet, till ett försvar med konstant storlek och beredskap över tid vilket är dyrt.

Med en bättre förvarningsfunktion kan man bättre anpassa försvarets beredskap och storlek över tid - vilket teoretiskt ger lika effekt när den verkligen behövs för mindre pengar.

"Mängden förvarning" FRA kan leverera till försvaret är givetvis känsligt, vilket också är viktigt att ha med sig i debatten.

Fredrik

Henrik Bränden sa...

Jag har inga problem med de citat ur våra program som Viktualiebrodern citerar, och tycker likväl att Jonathan har helt rätt.

Misstanke föder misstanke, hårdhet föder hårdhet, och därför är det självklart att på lång sikt ha visoonen om en värld utan gränser och därmed utan behov av försvar. På lång sikt.

Idag lever vi i en värld som ser ut som den gör, och vill vi ha en chans att behålla vår demokrati och vår förmåga att på den lilla plätt på klotet som kontrolleras av vårt demokratiska system själva bestämma hur vi vill göra, då måste vi också ha medel för att hindra andra från att bestämma hur vi ska göra.

Det är klart som korvspad att det finns ett samband mellan hur beroende vi är av USAs välvilja i händelse av krig, och hur styvnackade vi kan vara när USA vill använda FRA till att tanka information ur de kablar som går genom landet.

Henrik Brändén

Henrik Bränden sa...

Jag har inga problem att hålla med både Jonathan och de citat ur våra program som Victualiebrodern citerar.

Självklart leder misstänksamhet till misstänksamhet, och hårdhet till hårdhet. Självklart är därför ett långsiktigt mål eller vision en värld utan gränser och därmed utan behov av försvar. På lång sikt.

Men vi är inte där. Och vill vi att vårt demokratiska system ska kunna bestämma över den lilla plätt av jordklotet som vårt demokratiska system påstås vara suveränt över - ja då måste vi kunna hindra andra från att bestämma här.

Självklart är det därför så att ju mer beroende vi är av USAs och NATOs olika stridssystem, desto mindre möjligheter har vi att säga nej när USA vill använda FRA för att läsa den information som strömmar genom de kablar som råkar gå genom landet.

Det handlar om vår självständighet. Om att vårt demokratiska system ska kunna avgöra de saker som folket vill kunna bestämma över.

Jerker Montelius sa...

Du har helt rätt i vad du skriver om att "Ser inte att Piratpartiet blir trovärdiga i FRA-frågan utan tydligare försvars- och utrikespolitiska ståndpunkter." Dock är det som viktualitetsbrodern också påpekar inte alls klart vad en försvarspolitisk talesman verkligen skulle uttala sig om. Om han följer principprogrammet ordagrant kan det bli dunderfiasko och hela partiet få en naiv pacifist och kumbaya stämpel i pannan. Om du skall ha en försvarspolitisk talesman så måste du först ha en politik.