torsdag 19 december 2013

Piratpartiet behöver en försvarspolitisk talesperson.

Det plingade till i mitt facebookflöde häromdagen. Tydligen ansåg Piratpartiet att i en del av den pågående breddningen så skulle man rekrytera fler talespersoner för olika ämnen, vilket är något jag tycker är en god idé om breddningen ska fortsätta. Även om somliga oroat sig för att dessa ska hitta på egen politik under det här baneret så ser jag det som deras roll - en talesperson som inte kan förvandla partiets ideologi och kärnvärden till bra och effektiv politik har inget i rollen att göra. Visioner och kunskap är en viktig del av jobbet, samt att kunna lyssna på det förslag man kommer få från personer som antagligen kan en hel del mer om ämnet än vad en själv kan.

Områdena som man söker talespersoner innefattar Mångfald, Kultur och upphovsrätt, Näringspolitik och patent, Arbete och social trygghet, Vård och omsorg samt Utrikespolitik. Detta för att komplettera de man redan har inom Rättspolitik, Utbildningspolitik samt Innovationspolitik. För mig kändes det konstigt att Försvarspolitiken lämnades utanför när Utrikespolitiken nämndes, och fick då en åsikt som ansåg att detta hamnade på Utrikespolitikens bord. Jag håller inte med.

Det är sant att Säkerhets och Försvarspolitik har mycket med utrikespolitik att göra men det ändå viktigt att skilja dem åt. Utrikespolitik handlar i mångt och mycket om hur förhållanden med andra nationer ska se ut, vad nationens mål är samt avtal och riktlinjer som kan innehålla säkerhets och försvarspolitik, men framför allt handlar Försvarspolitik om vad man gör när Utrikespolitiken misslyckas. Historien är fylld av händelser då diplomatin inte räckt till, ibland på grund av andras utrikespolitik, ibland på grund av tragiska misstag eller maktdemonstrationer. Det är därför nödvändigt att vårt partis ideologi även kanaliseras in i detalj av personer kunniga och intresserade av ämnet och inte hamnar som en sidoshow på ett bord hos en person som hellre diskuterar bilaterala avtal och liknande spännande utrikespolitiska spörsmål.


Marinens Dag, 2013
Vårt behov att kunna diskutera de här frågorna på ett insatt och seriöst sätt är också i det närmaste kritiskt. Det bevisades klart och tydligt på det medlemsmöte som hölls våren 2013.

Motion B21: Sakpolitik: Försvar: FN Sanktionerade uppdrag
Mötet beslutar: Att bifalla yrkande B21-Y01.
att Totalförsvaret och Försvarsmakten ska kunna medverka i av FN:s säkerhetsråd sanktionerade operationer.


Motion B22: Sakpolitik: Försvar: Frivilligrörelserna och försvaret
Mötet beslutar: Att bifalla yrkande B22-Y01.

att Piratpartiet ska verka för närmare integrerande mellan frivilligrörelserna och försvarsmakten.

Motion B25: Sakpolitik: Försvar: Piratpartiets Försvarspolitiska vision
Mötet beslutar: Att bifalla yrkande B25-Y06.

att den försvarspolitik som förs syftar till att en möjlig angripare har mer att vinna på att lämna Sverige utanför en konflikt än att dra in Sverige i den. Om detta misslyckas och Sverige trots allt blir angripet, ska angreppet med alla medel avvärjas, och angriparen med kraft slås tillbaka. Om detta misslyckas ska Sverige föra en utdragen försvars- och fördröjningsstrid över ytan i syfte att åsamka angriparen stora förluster och hinna ta emot hjälp från annat håll och/eller finna en politiskt godtagbar lösning.

Mötet beslutar: Att bifalla yrkande B25-Y07.


att Piratpartiets långsiktiga försvarspolitiska vision och målsättning ska vara att på fredlig väg med internationella överenskommelser i frågor som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner sträva efter en totalt militärt avrustad värld i fred.


I grund och botten är B25-Y06 sund. Problemet är att det på intet sätt förklaras vad som krävs för att uppfylla partiets politik i frågan. Man kan argumentera utifrån att dagens högst otillräckliga försvarspolitik är tillräcklig, eller så kan man argumentera att den inte är det B25-Y06 stödjer båda och ingen av dem. Den är vag till sista nivån, och det var antagligen därför som den gick igenom. Motion B 21 är inte heller speciellt kontroversiell. Det är något vi gjort i närmare femtio år vid det här laget och gjort bra, framför allt nere i forna Jugoslavien under tidigt nittiotal.

B25-Y07 är vacker utopi och den får gärna vara vårt långsiktiga mål. Problemet med långsiktiga mål är dock att brådska och välmening kan skapa en ohelig kombination där man tror att man gör rätt sak för att stabilisera och lugna ner omvärlden för att på så sätt skapa mindre risker för konflikter i närområdet. Vad det kan leda till har vi suttit och observerat de senaste tjugo åren med vårt eget försvar, ständigt nedmonterat, ständigt urholkat av politiker som gapat sig blinda och döva i tron att det aldrig mer kommer bli krig. Det verkar vara ett svenskt drag, för det återfanns både innan första och andra världskrigen och vi var inte redo under något av dem. Under Kalla Kriget försökte vi lära oss av historien, en läxa vi senare valde att helt bortse ifrån.

Veterandagen 2013
Försvarspolitiken i Piratpartiet behöver följaktligen inte nödvändigtvis breddas inom den närmaste framtiden, men den behöver definieras och förklaras på ett sätt så att den blir begriplig, inte bara för medlemsmötet som kommer få ta ställning till motioner i frågan utan även inför våra väljare. Vi måste kunna svara på frågan om vad vi vill göra med FRA och dess lagar och befogenheter - det går inte bara att önsketänkande kaxigt svara att man "ska lägga ner skiten". Vi måste identifiera hur våra kärnfrågor kan appliceras på dagens Försvarsmakt, hur vi ställer oss till solidaritetsförklaringen och hur vi anser att de som kommit hem ska behandlas, allt utan att detaljstyra på det sätt politiker ibland ägnar sig åt.

Den här känsliga balansen mellan utrikespolitik och inrikespolitik förtjänar en egen talesperson från vår sida, för det fungerar inte längre att vi ska bortse från den. Medlemsmötet har bestämt att vi ska ha åsikter om försvarspolitik; följaktligen är det inte mer än rätt att vi vet vad vi ska svara när vi får frågan vad den innebär.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hej JRL. Vad menar du att FRA ska kunna göra? Just i frågan om spaning i kabel så kan du inte göra det utan att massövervakning sker, eller hur? Så vad är din åsikt att FRA ska få göra. Fortsätta med spaning i luften? / Mikke

Jonathan sa...

Det är just det jag anser att vi behöver utreda närmare. Vi kan inte bara förutsätta att FRA inte gör någonting förutom att övervaka folket - FRA har haft en historia av spaning i ett bra tag nu och de har klarat av sitt uppdrag utmärkt utan att behöva spana på hela svenska folket.

Vi måste se vilka alternativ vi har till en början och vilket mål vår politik ska ha. Är den avsedd att vara beroende av NATO med samarbeten till NSA? Ska den vara alliansfri med begränsad spaning för egen del?

Det här är komplicerade frågor, och de behöver vi kunna svara på. En talesperson och hens stab kan ta fram förslag på politik, skapa sig en bild om hur läget är, tala med inblandade och så vidare.

Anonym sa...

Fast du svarar inte på min fråga. Anser du att de ska få fortsätta att spana i kabel? Det är ju en hjärtefråga hos PP. Jag anser att samverkanspunkten ska tas ner och den spaning som utförs idag ska förbjudas. Däremot spaning i luft ( radio ) skall fortsatt vara tilllåten. Men vad anser du? / Mikke

Jonathan sa...

Rent personligen anser jag att man behöver ordentligt ta reda på myndighetens behov först enligt Christian Engströms gamla beprövade devis "Riv upp, gör om, gör rätt". http://christianengstrom.wordpress.com/2008/08/27/riv-upp-gor-om-gor-ratt/


FRA Lagen gav myndigheten allt de begärde utan större diskussion och det är aldrig en bra idé.

Det är mycket möjligt att mycket begränsad spaning kan behövas utföras i kabel och i sådana fall ska sådan vara noggrant reglerad - vilket den givetvis inte är i dagsläget.

För mig är dock sammanhanget viktigare. Det är uppenbart att FRA-Lagen är en del i ett förbund med USA där vi informellt erbjuds skydd vid anfall eller andra försvarspolitiska förmåner. Piratpartiets försvarspolitik bör grunda sig i om detta öht ska vara en del i vår försvarsplanering. Bör man göra alliansen formell och på det viset slippa påtryckningar om att behöva spana? Ska man spana enbart för egen del och rusta upp för egen alliansfrihet?

Om du letar efter ett "Ja" eller ett "Nej" så kan jag inte hjälpa dig; för det finns i nuläget inte ett sådant svar på frågan.

Anonym sa...

Det skulle förvåna mej stort om du får någon med dej på att kablarna till FRA inte ska kapas. Skulle vi inte göra allt vi kan för att stoppa massövervakningen så skulle vi få en svekdebatt som helt skulle krossa Piratpartiet. Jag själv skulle ha svårt att se meningen med att stanna kvar.
Det finns en nytta att FRA har spaning men inte på bekostnad av den egna befolkningens integritet.
FRA skulle imo precis som säpo få begära ut uppgifter från operatörerna efter domstolsbeslut. / Mikke

Jonathan sa...

Jag måste nästan fråga dig om du läser vad det är jag skriver. Som jag skrev så finns det en möjlighet att FRA kan ha ett legitimt behov av att spana i kabel. Ingenstans säger jag att det skulle vara okontrollerat. Det är för mig uppenbart att FRA inte kan ha samma befogenheter som idag men samtidigt kan vi inte lägga ner hela myndigheten för vi tycker det är kul.

Det är dock lustigt att du nämner svekdebatten för kommer vi in i Riksdagen och inte får vågmästarroll vilket är troligt så är det inte säkert att vi kan riva upp FRA Lagen. Det kommer då att skapa precis den diskussion du beskriver. Vi måste ha ett trovärdigt politiskt alternativ, och där är en talesperson en god början.

Senare i helgen kommer antagligen ett utförligare inlägg på saken.

Anonym sa...

"Det är uppenbart att FRA-Lagen är en del i ett förbund med USA där vi informellt erbjuds skydd vid anfall eller andra försvarspolitiska förmåner. Piratpartiets försvarspolitik bör grunda sig i om detta öht ska vara en del i vår försvarsplanering."

Jag håller med om denna analys. FRA bör strängt taget inte ses som en militär verksamhet, utan som en civil exportindustri vars "intjäning" utgörs av (förmodade) besparingar i militärutgifter.

Men jag tror inte på fred genom närmande till allianser, där man inte vet om dagens fiender är vänner imorgon och tvärtom. Fred på sikt måste i grunden bygga på egen förmåga till avskräckning.

Jag vill hellre se själständighet och *resiliens* inför omvärldsförändringar än löften utan innehåll. Det civila export-FRA kan då läggas ner.

Och Försvarspolitiken helt lämna utanför Utrikespolitiken. Tycker nästan att det är utmanande att blanda ihop dem.