fredag 21 december 2012

Högsta Domstolen öppnar för laglig brottslighet

"Vi får så gott som dagligen samtal från oroliga företagare som fått aggressiva betalningspåminnelser eller t.o.m. ringts upp och blivit hotade med inkasso, Kronofogden och stämning till Tingsrätten.."
- Bedrägeriroteln Stockholm på Facebook
 
 "Is that so? Well, I happen to know a place where the Constitution doesn't mean squat"

- Richard Nixon, Futurama. 

 Det finns de som säger att Högsta Domstolens beslut idag är ett högst förvånande beslut, som kommer underminera allt vad rättssäkerhet heter. De säger att det kommer skapa en atmosfär där lagliga hotbrev skickas för minsta lilla misstanke om fildelning, där personer betalar i rädsla för att hamna i en civil rättegång där de kommer inte bara behöva betala skadestånd, utan även motpartens rättegångskostnad. Ingen - absolut ingen - kan försvara sig mot att behöva förklara strax över 50% att man inte gjort det som man anklagas för.

De säger vidare att de som gör detta inte är åklagare, utan advokater från olika organisationer som sysslar med att "bevara rättighetsinnehavarnas" intressen. De säger att klausulen i lagen som säger att "om det bara rör sig om ett fåtal verk vinner integritetsaspekten".

De personerna har helt rätt. 

Det finns dock personer som redan sysslar med detta. De kallas av samhället bedragare och kriminella. De sysslar med att hitta på saker som ska betalas för, deras brev är hotfulla och hotar med kronofogde och domstol. De kräver hutlösa summor för saker du inte betalat för när du aldrig beställt någonting.

Dessa människor jublar.

Hur ska du kunna skilja på ett brev skickat av en kriminell och en organisation som enbart vill ha ut det du "stulit" från dem? Det går inte. Och du borde inte skilja på dem. Beteendet är avskyvärt, ingen dialog, inget ens försök att göra någonting som inte är fakturera fakturera fakturera. De är ute efter en sak - Pengar. Om du beställt, fildelat eller gjort något annat för att de ska förtjäna pengarna skiter de fullständigt i.

Så om du får ett brev som hotar dig med att betala, annars åker du inför domstol eller kronofodgen så finns det bara en enda sak att göra. Polisanmäl, polisanmäl, polisanmäl.
1 kommentar:

Tor sa...

[ironi]Det är ju tur att våra förtroendevalda tar så allvarligt på de här problemen.[/ironi] Så här sade riksdagsledamot Anti Avsan (m) vid en Ipred-debatt:

“Ja, alltså, man kan ju vara artig och bemöta ett utomrättsligt krav och säga att ‘det här är inte korrekt, jag bestrider kravet’. Men å andra sidan kan man ju avstå från att göra någonting och då ligger ju bollen hos motparten. Och är det då inte allvarligt menat då kanske det inte kommer något mer, sån’t är ju inte ovanligt i samhället idag.

Men om man då vill gå vidare som rättighetshavare, ja då får man ju välja om man då ska gå till domstol och fortsätta med tex en intrångsundersökning kan ju vara aktuell, eller att man väljer att stämma direkt om man har tillräckligt mycket. Troligtvis har man ju inte det. Troligtvis så vet man inte vem som är skadegörare, utan i sådana fall så chansar man, och då får man ju välja hur man agerar själv.”