lördag 16 april 2011

Yrkesfiskare och Säljakt

Jag har ingen lust att gå in på längre retoriska introduktioner, eller fina utvecklingar i en analogi om vad jag anser är problemet, jag är förbannad och jag ska lägga fram det hela svart på vitt i klara ordalag.

Sveriges Yrkesfiskare, ungefär 1600 st får drygt en halv miljon var i bidrag. Trots detta tvingas de leva på A-Kassa i många fall. Anledningen till detta skyller de på Sälarna - som de hävdar stjäl fisk rakt ur deras nät. Om vi för tillfället bortser från det faktum att Sälen gör någonting som är naturligt för dem, nämligen att äta den mat som finns för dem så gör de faktiskt oss en rejäl tjänst.För att stödja Yrkesfisket så är det vi som lider. Vi får äta förgiftad fisk, som har högre kvoter av metaller och gift än vad som är rimligt för människor. Sälarna lider givetvis också av det här - de lever nästan uteslutande på detta, men faktum kvarstår att våra Yrkesfiskare plockar upp fisk som vi enligt EUs regler egentligen inte får äta för att den är för giftig.

Och för detta ger vi yrkesfiskare pengar.

För detta låter vi dem skjuta 270 sälar.

Är det NÅGON som tycker att det här verkar rimligt?

1 kommentar:

sofiew1 sa...

Nej, det skams jag for. Jakt och fiskekvoter ar en av anledningarna till att jag har slutat skryta om Sverige.