fredag 8 april 2011

En Liberaldemokratisk röra i försvarspolitiken

Det finns vissa dagar som jag är väldigt glad över att Liberaldemokraterna inte har makten i det här landet. Må vara att de i viss mån har en rätt bra åsikter, men deras försvarspolitik är jag inte direkt ett stort fan av och den skulle behöva utvecklas på ett mer drastiskt sätt.

Deras idéer om att skapa ett modernt säkerhetsläge är grundläggande sunda, förutom den lilla poängen att krig inte startas av logiska orsaker. Även om bilaterala avtal och ekonomiska zoner kan vara ett steg att förhindra konflikter med Ryssland och andra nationer, så är det aldrig en garanti. För att - som Liberaldemokraterna säger - Ta ett exempel - Tyskland 1939. Vilka länder tror ni att de handlade mest med?

Utöver det så är jag främst besviken över att de fokuserar för mycket på fredsbevarande åtgärder. De nöjer sig med att skriva "starkt försvar" och "hela landet" och förklarar detta med att det är ett medvetet val. Poängen är dock att det med den ställningen redan går med i den hög av "tyckande politiker" som de kritiserar. De enda som faktiskt har vettiga förslag om i vilken riktning försvaret bör gå är Försvarsbloggarna. Att landet behöver ett större försvar är viktigt, men vi har dessutom satt oss i en situation där upprustning har en risk att innebära provokation.

Och det är däri problemet ligger. Försvarets uppgift är att ta över där diplomatin misslyckas, och för stor fokus på diplomatin leder till ännu fler "Fred i vår tid". Det är därför viktigt att också ha en handlingsplan för hur försvaret ska se ut.

För att kort summera vad jag anser behöver läggas till i Liberaldemokraternas politik på ämnet så bör de förespråka enheter som är kunniga i arktiskt krigföring, samt utökad flotta med åtminstone några långdistansfartyg. Ett vidareutvecklande av flygvapnet är också viktigt, samt att göra sig av med det beroende av NATOs system som Fpl 39 idag har. Vi behöver egna krypteringslänkar, och även en viss upprustning av de gamla krigsbaserna. Utspridning av flygplan kommer bli kritisk, annars blir vårt flygvapen för sårbart.

För övrigt anser jag att Gotland skall försvaras.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej på dig! Svaret kommer i några omgångar.

1)

Jag skulle också kunna ge en massa förslag... Jag vill också försvara hela Gotland och jag vet mängder av fina förslag som försvarsbloggarna har lagt fram. Jag Men varför ska L göra som alla andra. om man lyssnar på försvart så ber de om en enda sak: LYSSNA PÅ OSS. Jag håller med. Därför inte en massa tyckande utan vi får reda ut den försvarspolitiska krisen i samarbete med militären.

Vad du än skriver så är det inte SÅ andra partier gör. De lägger fram detaljförslag och försvarets experter tar sig för pannan och undrar "när ska de lyssna på oss"...

/T