fredag 7 januari 2011

Piratpartiet och Afghanistan

Christian Engström skriver idag om Sveriges deltagande i Afghanistan och efter paralleler till Sovjets invasion samt Vietnam ifrågasätter han varför vi ska "offra pengar och liv på att delta i ett krig som USA kommer förlora?"

För det första kan vi notera att Christian genast dömer ut kriget som förlorat - med Vietnam som bakgrund. En person som studerar de strategiska aspekterna av detta upptäcker genast hur fel detta påstående är. Nordvietnam var en liten, samlad stat som fick materiellt och ekonomiskt stöd av två supermakter, och som lyckades mycket bra med att blanda in egen personall med lokal gerilla i Sydvietnam för att destabilisera landet. De stred direkt ur Sun Tzus regelbok, och lyckades i många fall undvika den överlägsna amerikanska eldkraften.

Samtidigt vågade aldrig USA invadera Nordvietnam. Sovjet och Kina skulle nästan med all säkerhet ha ingripit om de hade försökt och det var därför USA i slutlängden förlorade i Vietnamkriget. De var tvungna att reagera istället för att tvinga fienden till att reagera. Detta i sin tur svängde hemmaopinionen och till slut var USA tvungen att stegvis dra tillbaka trupperna.

I Afganistan finns det visserligen stöd till motståndarna, men de är inte ens i närheten av det stöd som Nordvietnam fick. Utöver det så är motståndarna inte speciellt organiserade och de flesta tillhör diverse krigsherrar som helt enkelt ser ISAF som ytterligare en konkurrent.

Kriget i Afghanistan förs på ett defensivt sätt, på många sätt likt det krig som fördes i Vietnam rent strategiskt, men den stora skillnaden är att USA har lärt sig läxan. De vill ha en central hub att kunna slå till emot - men det finns ingen. Därav är motståndet i Afghanistan inte speciellt organiserat utöver de anledningar som redan nämnts. Därmed är det inte sagt att det inte är farligt. Motståndarna är kompetenta, och de lär sig men antalet som kan lära sig blir färre - krigskonsten är Darwinist.

Det kommer ta tid - lång tid - men om ISAF - och speciellt de medlemsländer som har större erfarenheter av Fredsframtvingande Operationer än USA - så kan landet nå det minimum av stabilitet som faktiskt krävs innan vi kan få det Kissinger och CE kallar "Peace with Honor" utan att ordet är en bortförklaring för "Stor förlust".

Jag är av åsikten att fred alltid är hedervärt, men inte till vilket pris som helst. Och priset i Afghanistan om man drog sig ut nu skulle bli stort i antalet människoliv. Kanske är det enklare för att de tillhör ett annat land? Kanske är det enklare för att de kommer ifrån en annan kultur. Men människor befinner sig just nu under vårt ansvar, och det vore moraliskt fel att lämna dem i sticket tills de har en rimlig chans att klara sig utan att hamna under en krigsherres våld.

Jag är inte emot att Sverige under främre halvan av 2010:talet lämnar Afghanistan, men jag är emot att vi gör det innan läget stabiliserat sig. Det går inte bara att hals över huvud springa iväg. Att göra det skulle ha enorma konsekvenser för civilbefolkningen, biståndsarbetarna och de andra ländernas trupper som skulle få axla konsekvenserna av våra handlingar.

Av dessa anledningar är jag emot att Piratpartiet tar ställning i frågan om Afghanistan.

Jonathan Rieder Lundkvist
Piratpartiets Skuggutskott (Försvar)

14 kommentarer:

Aki sa...

"Jag är inte emot att Sverige under främre halvan av 2010:talet lämnar Afganistan, men jag är emot att vi gör det innan läget stabiliserat sig. Det går inte bara att hals över huvud springa iväg. Att göra det skulle ha enorma konsekvenser för civilbefolkningen, biståndsarbetarna och de andra ländernas trupper som skulle få axla konsekvenserna av våra handlingar."

Precis som jag skrev på Engströms inlägg har jag inte tagit ställning än eftersom jag är alldeles för oinsatt, men jag stödjer ändå en påbörjad debatt i partiet. Du har däremot fullständigt rätt i att man inte bara kan dra sig ur genast, och det är naivt att tro att det bara är att sluta allt dåligt - ingenting är svart och vitt, inte då heller krig och fred.

"Av dessa anledningar är jag emot att Piratpartiet tar ställning mot insatsen i Afghanistan."

Här tappade jag dig. Att ta ställning är inte nödvändigtvis att vilja dra ur trupperna, och du säger dessutom att du inte är emot att svenska trupper dras ut under främsta hälften av '10-talet, alltså innan 2016. Om vi fattar en åsikt kommer vi ju inte kunna använda den till att bestämma förrän tidigast 2014 (med EU- och riksdagsval).

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

Min sista mening var lite felaktigt formulerad.

Ska omformulera den så den blir mer begriplig :)

Christian Engström (pp) sa...

@Jonathan,

Men om guerillan i Afghanistan skulle vara så svag, oorganiserad och chanslös jämfört med den vietnamesiska som du påstår, hur kunde den då vinna över Sovietunionen?

Jag är övertygad om att många av de styrande i Washington resonerar ungefär som du skriver, men jag förstår inte hur det resonemanget skulle kunna vara något annat än rent önsketänkande.

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

Christian:

Därför att den likt den Vietnamesiska gerillan under Vietnamkriget fick stöd av en supermakt. USA skickade tonvis med vapen och världens modernaste bärbara Luftvärnsrobot till området.

Albert sa...

Se kommentaren som jag skrev på CE:s blogg.

Syftet med Sveriges deltagande är inte att tvinga fram fred och för Sveriges del är det helt irrelevant om kriget lyckas eller ej. Syftet med den svenska truppens närvaro är bara att vara där. De är där för att skapa en bild av Sverige som en pålitlig samarbetspartner i en global västlig allians.

Och svenska folket har varken tillfrågats eller ens informerats.

Politikerna talar inte klarspråk med folket om kriget och det har lett till en massa pseudodebatter som grundar sig på felaktig information.

Istället borde debatten kretsa runt vad Sveriges roll är i världen. Ska Sverige vara delaktigt i en global västlig allians, eller är det bättre t.ex. med ett nordiskt försvarssamarbete? Är Sverige fortfarande neutralt? Om inte, när slutade Sverige att vara neutralt och varför?

Och framför allt - När beslutade svenska folket att Sverige inte längre ska vara neutralt?

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

"Och framför allt - När beslutade svenska folket att Sverige inte längre ska vara neutralt?"

Genom sitt demokratiska system bestämdes det för drygt 60 år sedan.

Att debatten borde kretsa om vad vår roll är i världen håller jag dock absolut med om. Därför anser jag att ett uttalande om Afganistan åt det ena eller andra hållet är onödigt.

Ssargon sa...

Jonathan Rieder Lundkvist: Och de religiösa fanatikerna där har stöd från många delar utav arabvärlden.

Rapporter från Afghanistan visar mer och mer att kriget är förlorat om avsikten var att skapa en stabil demokratisk stat.

VAD man ska göra nu är dock en betydligt mer intressant fråga än "kommer vi att vinna i Afghanistan".

Albert sa...

@Jonathan,

Nej det var inte för 60 år sedan. Jag håller på att läsa en bok om just det, just nu. Neutralitetens Tid av Britt-Marie Mattsson.

Sverige upphörde, enligt Carl Bildt, att vara neutralt exakt år 1992 i och med att följande ordalydelse ändrades:

"Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krigstider"

1992 ändrades ordalydelsen lite, lite grann och tre ord smög sig in:

" ... skall kunna vara ... neutralt och alliansfritt som tidigare"

I och med att de tre orden "skall kunna vara" smögs in i ordalydelsen 1992 var - enligt Bildt - den svenska neutralitetspolitiken *stendöd*. Detta förstod varken folket eller de flesta av politikerna vid tidpunkten. Men så gick det till.

Anledningen till att ordalydelsen ändrades var att Sverige skulle kunna gå med i EU. Men detta informerades inte befolkningen om. Enligt boken så mörkades detta avsiktligt för att "inte störa det massiva opinionsarbete" som lagts ner inför omröstningen om inträde i EU. Med andra ord fördes folket bakom ljuset. Detta skedde under regeringen Carl Bildt mellan åren 1992 fram till EU-omröstningen 1994 och det är oerhört graverande ur ett demokratiskt perspektiv.

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

Albert: Det är möjligt att det var då det skrevs in i lagboken, men Sverige har varit en De-Facto medlem av NATO sedan femtiotalet. Vi var tillsammans med Norge och Danmark ansvariga för att skydda Östersjöflanken i händelse av krig.

De enda som trodde vi var neutrala var kanske delar av Sveriges folk.

Ssargon:
De andra arabländernas stöd är just nu inte speciellt starkt, och inte på långa vägar tillräckligt för att bryta ISAFs närvaro.

De föredrar att försöka skicka de effektivaste vapnen till Gaza och Libanon.

Albert sa...

Än idag tror c:a 50% av befolkningen att Sverige fortfarande är alliansfritt och neutralt. Bildt kallar det för "neutralitetsnostalgin" på sin blogg.

Jag har ingen bombsäker uppfattning om ifall det är bra eller dåligt för Sverige att vara med i NATO. Men det är definitivt dåligt att inte låta befolkningen få vara med och bestämma och det är ännu sämre att inte ens tala om för befolkningen hur det ligger till.

Vad som skulle behöva göras är att för det första tala om var vi står idag och sedan objektivt presentera fördelar och nackdelar med att gå med i NATO och arrangera en folkomröstning där folket får bestämma vad som ska ske.

Jag skulle nog rösta nej om det vore idag. Anledningen är att jag anser att NATO inte har något trovärdigt existensberättigande. Deras roll var att försvara väst från Warszawapakten. När Berlinmuren föll försvann också NATO:s existensberättigande. Då kämpade NATO desperat för att hitta på något nytt sätt att motivera sin existens. Lösningen blev ... "korståget" mot terrorism.. Inte så lyckat, och inget jag tycker Sverige borde blanda sig i.

Istället tycker jag Sverige ska rusta upp sitt inhemska försvar. Det är endast 5% kvar av försvaret jämfört med mitten på 80-talet. Korkat. Hotet från öst finns kvar. Dessutom finns ett mycket större hot. EU är på god väg att kollapsa. Att i den situationen stå praktiskt taget försvarslös är närmast kriminellt korkat.

Dennis Nilsson sa...

"tonvis med vapen och världens modernaste bärbara Luftvärnsrobot" kan aldrig matcha motivation.

Ju mer vi bombar och mördar, desto mer motiverad blir Afghanistans motståndsrörelser.

Vad skulle du göra ifall främmande makter försökte sig på att göra samma sak i Sverige?

Enda åtrestående alternativet, ifall vi vill utplåna motståndsrörelserna, är att att bomba dem med kärnvapen. Är du med på det?? Vilken vansinnesvärld har vi uppnått då?

Vi är inte där för att skapa fred och demokrati, vi är där för att stjäla Afghanistans naturresurser.

Innan kriget påbörjades så fann man enorma förekomster av värdefulla metaller i Afghanistan. Tyvärr berättar inte våra MSM-medier upp detta. Det är bara att googla om det.

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

Dennis, du verkar ha en sorgligt missuppfattad bild av Afganistans "motståndsrörelser". De flesta av dem är ingenting mer än lokala krigsherrar som slåss för att de vill behålla makten i sina lokala sektorer.

Motivationen de har är oftast religonen, men även rädsla för vad som kommer hända med dem och deras familjer om de inte slåss.

Morgonens skratt fick jag dock från din kommentar om kärnvapen.

Kärnvapen är någonting du använder om de flesta av dina fiender eller ett viktigt mål som täcker flera kilometer är samlat på ett och samma ställen. Att använda det mot en motståndsrörelse skulle inte vinna kriget och det skulle inte fungera.

Varför vi är där är i nuläget oviktigt. Vi är där, vilket är situationen. Då kan vi inte bara dra oss ur hur som helst utan vi måste göra det vid en tidpunkt då vi inte lämnar stället en större röra än när vi kom.

Dennis Nilsson sa...

@Jonathan; "Dennis, du verkar ha en sorgligt missuppfattad bild av Afganistans "motståndsrörelser"

Ja, du Jonathan. Så du är nu Piratpartiets självutnämnda expert på Afghanistan?'

Jag hävdar att du är sorglig ignorant och oinformerad.

Detta om kärnvapen var ironiskt menat. Det är bara galenpannor som skulle ha sådant i åtanke. Och du har ingen aning vad kärnvapen skulle kunna ställa till med.

Det finns en intressant artikel i Scientific American om nya rön kring användande av kärnvapen i dessa områden, som jag rekommenderar dig läsning av. Den artikeln finns tyvärr bara i deras pappersupplaga. Jag kan scanna in den åt dig ifall du vill lära dig något mer.

Varför vi är där är i nuläget är inte oviktigt, som du påstår. Vi är i Afghanistan för att stjäla deras rikedomar. Inget annat.

Ifall du också vill bli rik på andras död och elände så kolla in det här; (OBS IRONI)

"U.S. geologists just found some $1 trillion of untapped mineral deposits in Afghanistan."
http://moneymorning.com/ppc/Afghanistan.php?code=X304J1I9&gclid=CKil9PSJq6YCFYm-zAodaHDgYg

http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html?_r=1&pagewanted=all

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

Dennis: Jag är ingen självutnämnda expert inom något område. Likt dig så förklarar jag mina synpunkter baserat på vad jag vet och vad jag tror. Jag har frivilligt tagit en plats i Piratpartiets Skuggutskott (Försvar) som för närvarande arbetar med ett yttrande om FRA-Lagen. Debattering om Afganistan och framför allt dess koppling till Piratpartiet är min egen debattering.

Du får gärna scanna in artikeln. Kan vara intressant att läsa. Angående att du hävdar att det ena eller andra argumentet var ett skämt så får det stå för dig. Personligen menar jag fullt allvar med alla mina argument, speciellt på internet. Nu när vi avklarat den idiotiska cock fight som svensk debatt nu för tiden alltid verkar dras med kanske vi kan gå rakt på argumenten istället:

Jag fortsätter att hävda att så länge vi är där så kommer ”den riktiga” orsaken till varför (och jag har heller inte betvivlat ditt argument om att naturtillgångarna är anledningen, det är fullt troligt), så är det just nu så att andra människor står under vårat beskydd. Vårt land hjälpte till att skapa en röra där nere – och det är vårt ansvar att hjälpa till att städa upp sagda röra så att så lite människor som möjligt kommer i kläm. Det enda tillbakadragande av styrkorna utan ordentlig planering & förberedelser skapar är kaos.