onsdag 15 december 2010

Tillbakatagande av tidigare tillstånd

Till vem det berör:

Staten av Konungadömet Sverige (Av somliga kallat Svea Rike, Sweden etc etc) har med begränsat tillstånd till denna punkt sparat nödvändiga uppgifter om Rieder Lundkvist, Jonathan. Dessa nödvändiga uppgifter har tills denna punkt innehållit samhällsnödvändiga och socialt intressanta uppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och andra viktiga detaljer som tilldelats av staten eller behövs av denne för kontakt eller understöd.

Då Staten vid hanterande av dessa uppgifter ej skött sin uppgift exemplariskt och enligt kontrakt medelst votering så förlorar Sveriges stat, regering, myndigheter, rättsväsende och organisationer, grupper och församlingar under deras kontroll eller ansvarsområde rätten att hantera trafikdata rörande, till, från eller i bekantskapskretsen av Rieder Lundkvist, Jonathan.

Vidare så förlorar ovannämnda även rätten att hantera några som helst uppgifter som kan innebära att innehållet lagras med medel olagliga i Sverige, samt det innehåll som är lagligt medelst IPRED, FRA-Lagen, Datalagringsdirektivet och lagar med liknande innebörd och syfte. Under inga omständigheter erkänner Rieder Lundkvist, Jonathan med stöd av Folkrätten och FNs deklaration av mänskliga rättigheter att ovanstående innebär en samhällsnödvändig funktion.

Rieder Lundkvist, Jonathan tillkännager dock Konungadömet Sveriges Regering, myndigheter, rättsväsende och organisationer, grupper och församlingar under deras kontroll eller ansvarsområde att uppgifter sparas som krävs för samhällsnödvändiga funktioner. Detta innebär uppgifter såsom namn, Personnummer, telefonnummer, sjukintyg, journaler och liknande som används för att administrera Rieder Lundkvist, Jonathans rättigheter och skyldigheter i Konungariket Sverige. Under inga omständigheter får dessa uppgifter användas till IPRED, FRA-Lagen, Datalagringsdirektivet och lagar med liknande innebörd och syfte av organisationer vars uppgift är att hantera, följa, efterlikna och förespråka dessa lagar.

Undertecknat:

Jonathan Rieder Lundkvist
Stockholm, 15/12-2010


1 kommentar:

Unknown sa...

Kassandra har ordet. SÅRBARHET. Det är INTE självmordsbombare som är värsta hotet. När islamterrorismen lär sig kriga intelligent och förstår hur mycket skada fienden Samhället kan åsamkas med ytterst liten kostnad och förlust står vi alla vid avgrundens rand. Kom sen inte och säg att ni inte hade en aaaaaning, för ni visste alla mycket väl, men snålheten bedrog visheten. Och det är miljardärerna som drabbas värst. Så där, nu är ni alla varnade.

Det är billigt att sitta vid tangentbordet och vara hurtfrisk. Islamismen har förklarat krig mot oss, och krig är krig, där hälften lider nederlag. Inför en övermäktig fiende är man så illa tvungen att vika sig, hur motbjudande detta än är.

Sverige måste lämna Afghanistan, förkasta alla planer på natomedlemskap och rusta upp försvaret, framför allt civilförsvaret, och ge uppmotståndet mot Övervakningssamhället, som vi av säkerhetsskäl är så illa tvungna att utveckla. Allt annat är livsfarligt och brottsligt dumt.

Från det ena till det andra:

WWW

- Peter Ingestad, ropandes röst i öknen