tisdag 28 september 2010

Livebloggning: Spectrial i Hovrätten Del 5

Hovrätten ska nu gå igenom domen från Tingsrätten (i kort version).

Dags för Håkan Roswall. Yrkan är att om de inte döms för medhjälp ska de dömas för "förberedelse". Håkan undrar om det räcker att hänvisa och får en blick av Ordföranden som anspelar på att Ordföranden undrar vad Håkan egentligen sade.

För övrigt har Håkan inte befriats från sin irriterande förmåga att bara läsa innantill i en tråkig, monoton röst.

Pontén får ordet för de nordiska bolagen och säger att ingenting har förändrats.

De amerikanska filmbolagen yrkar att domen ska fastställas. Ordföranden tvingas rätta i detaljfrågor.

De åtalade bestrider yrkanden från Skiv och Filmbolagen.

Fredrik Neij yrkar ändring av Tingsrättens dom. Neil yrkar undanröjande, åtal och samtliga anstråk alternativt att det blir icke-frihetsberövande dom samt reducering av skadestånd samt ev förkortning av fängelsestraffet.

Inga kommentarer: