tisdag 28 september 2010

Livebloggning: Spectrial i Hovrätten Del 1

Hovrätten öppnar rättegången och diskuterar om The Pirate Bay. De beklagar att max femtio personer får rymmas i salen pga brandskäl och påminner om ljud och fotografiförbud samt att man ska med skräp ut.

Detta är då sannerligen en teater.

Håkan Roswall har öppningsanförande vilket betyder att det finns en betydelse risk att somna. Ordföranden börjar nu räkna upp samtliga bolag som står bakom anklagelsen och deras ombud. Notera att dessa räknas upp efter nationalitet.

Fredrik Neij frågas om aktuell adress. Han ger sin IP Adress.

Gottfrid Svartholm Varg är inte här.

Peter Sunde är här. Efterfrågas aktuell adress och ger Tysk sådan.

Värt att notera är att i lokalerna innan man gick in så delades reklam ut från ett bolag vars slogan var "en tjänst som ger säker och laglig internetanvändning".

Mental Note: Kolla om hur lagligt detta alternativ och metoden att dela ut reklamen är.

Ordföranden efterfrågar hinder från att börja. Inga finns. Det är möjlig att Gottfrid Varg är sjuk och därmed har förhinder för att deltaga. Försvarsåklagaren tar runt två minuter på sig att läsa upp ett SMS som handlar om att Varg är kvar i Kambodja.

Oklart om förhinder föreligger. Försvarsadvokaten anser att så inte är fallet. Åklagaren anser heller inte att det finns förhinder.

Ordföranden tänker högt om möjligheten att avskilja Vargs mål från andra, men inget beslut i frågan verkar ha tagits.

Stand by för Del 2.

Inga kommentarer: