söndag 5 juli 2009

A-38 Vildvittran (Fiktiv)

A-38 Vildvittran ("Super Etendard")
Typ: Attack
I Aktiv Tjänst: 1981-2012
Tillverkare: Dassault Avation
Max Hastighet:
Mach 1.3
Max Flyghöljd: 13 715 m
Beväpning: 2x 30mm DEFA Automatkanoner. Rb 74 Sidewinder, Rb 04, Rb 05, Rb 15F, Upp till 2 100 kg Bomber alt Raketkapslar.

Under Sjuttiotalet var klagomålen på AJ-37 Viggen många och högljudda. Många ansåg att planet var för dyrt och hade för hög tillverkningstid. Man ansåg att i en krigssituation så skulle man inte kunna ersätta Viggen i samma takt som man förväntade sig förlora dem. Många inom Flygvapnet ansåg att ett nytt flygplan som skulle understödja AJ-37 Viggen och A-32 Lansen i Attackrollen behövdes. Dock ansåg sig SAAB inte villiga att ta fram ett sådant flygplan, de ansåg att AJ-37 Viggen var fullt tillräckligt för alla roller som de kunde tänkas fylla.

Man övervägde både det Amerikanska A-7 Corsair och Engelska Jaguar, men inget av planen uppfyllde de krav man ställde. 1978 flög dock Dassaults Super Entendard för första gången i Aktiv Tjänst, och Flygvapnet började genast visa sitt intresse för det nya franska Marinflygplanet.

En del ändringar gjordes. Haken för Hangarfartyg och anslutningen för Lufttankning togs bort, ett svenskt radar och kommunikationssystem sattes in i flygplanet. Man såg även till att planet kunde bära Robot 4 och Robot 5 istället för Exocetroboten som hade tagits fram speciellt för flygplanet av Dassault.

De första Super Etendard-planen, döpta A-38 Vildvittran efter Astrid Lindgrens Sagofåglar, landade på F 4 Fröson, Kungliga Jämtlands Flygflottiljer 1981. Denna flygbas skulle bli hem för två av fem divisioner. De övriga tre baserades till F 7 Såtenäs. Ytterligare en Division beställdes för Träning av nya piloter och denna baserades på Ljungbyhed.

Under Falklandskriget fick Flygvapnet se vad deras nya investering kunde ådstakomma och de få kritiker mot köpet blev snabbt tystade. 1983 var samtliga flygplan färdiglevererade och deltog för att värna Sveriges neutralitet.

Flygplanet hade en lugn karriär i Svenska Flygvapnet och enbart ett förlorades då en pilot under utbildning på Flygplanet krashade under en landning. Under de försvarsbeslut som gjorde att många flygbaser lades ner förblev A-38 Förbanden relativt orörda men fick flera uppgraderingar i flygelektronik och robot-motmedel. De divisoner som funnits på F-4 blev ombaserade till F-21 Luleå och deltog i NATO Övningen Loyal Arrow där de deltog i ett simulerat anfall på det besökande HMS Illustrious.

Under Förvarsbeslutet 2009 beslutades dock att de divisioner som flyger A-38 skulle läggas ner till år 2012. Beslutet är starkt kritiserat då Flygvapnet inte ännu har beslutat om någon ersättare. Ett exemplar av A-38 finns även på Flygvapenmuseum i Linköping, där besökare får provsitta i Cockpit samt flyga flygplanet i en Simulator.

Bakgrund till A-38 Modellen:

Okey. Fantasi och mycket fritid skapar sin lilla drömvärld. Men i det här fallet var det egentligen en tillfällighet. Jag hade fått hem en Super Etendard och skulle egentligen ha målat den i mörkblå samt fäst dekaler för Argentinas Flygvapen på den, tillsammans med en Exocetrobot. Det återstod att antingen vänta (jag har aldrig haft mycket tålamod) eller ta det man hade. Det visade sig att jag hade dekaler från en J-29 Tunnan hemma, tillsammans med grön färg som jag köpt inför eventuell målning av eventuell A-32 Lansen eller J34 Hawker Hunter.

Att hitta på en historia var väldigt kul och det var också kul att jag tycker resultatet ser bra ut. Konstruktiv kritik och kommentarer är högst välkomna.

Inga kommentarer: