lördag 1 november 2008

IPRED vs FRA-Lagen

Det näst farliga som finns är en statstjänsteman som inte är medveten om att handlingar har konsekvenser. Det är en farlig egenskap hos de flesta men en statstjänsteman ska veta bättre.

Det farligaste är en statstjänsteman som är medveten om konsekvenserna men som tycker att det är berättigat i ett högre syfte.

Det förra är IPRED. Det andra är FRA-Lagen. Och det är samma människor det gäller. Det finns ingen mening i att ställa de här förslagen mot varandra i annat syfte än att få en någorlunda dramatisk titel. Lagförslagen har som sådant inget gemensam i ursprung och de är båda omskrivningar för att dölja vad det egentligen handlar om.

FRA-Lagen handlar om systematisk massavlyssning. IPRED handlar om att haverera rättssäkerheten. Somliga vill prioritera, om att det förra var viktigare än det andra. Andra kämpar på, i ett desperat försök att bevara vår demokrati innan den förvrängts till oigenkännlighet, innan Privatpolis får använda gamla arkiv för att döma retroaktivt.

Båda är lika farliga. Båda hanteras av samma okunniga människor. Det är dags att byta ut politikerna som uppenbarligen i ren okunskap vill massavlyssna Sveriges folk och jaga ett helt folk - för det är inte längre bara Ungdomarna som fildelar.

Jag kommer rösta på Piratpartiet i valet till EU 2009.

Inga kommentarer: