måndag 9 juni 2008

Mer tokerier om U-Båtar från väst.

I en artikel i SvD så förklaras det på äkta vänstermanér att broder Sovjet aldrig någonsin gjorde Sverige något illa, utan att Ubåtarna som kränkte oss var uteslutande från Väst.

Duktigt grabben.

Sverige är visserligen neutralt på pappret, men detta har inte hindrat att vi har haft utbytesprogram och inbjudna gäster och fartyg här sedan Andra Världskriget, och nästan uteslutande har dessa fartyg varit ifrån väst.

Bara för att en rapport om en "typisk västerlänsk ubåt" finns och hemlighetsstämplades betyder det inte nödvändigtvis att den kränkte våra vatten, tvärtom kan den funnits där med Försvarsmaktens goda minne. Under de tokierer som hände under U-Båtsjakten på åttiotalet så är det med all säkerhet så att inte alla var u-båtar samt att en eller två som plockades upp var besökande Västerlänska sådarna.

Och om ditt land är neutralt vill du kanske självklart inte berätta att Trafalgar och Dallas klass U-båtar besöker dina farvatten några gånger per år.

Med denna bakgrund framstår teorin om att Soviet medelst U-Båt kränkte våra farvattan högst trolig, då vi nog lugnt kan utgå från att NATO-båtarna hade tillstånd - om än ej officiellt sådant.

Inga kommentarer: